Het magazine van Facilicom Group

Facilitair! is het magazine van Facilicom Group. De digitale versie facilitaironline.nl moet uitgroeien tot een centrum voor interactie met Facilicom en informatie over de facilitaire sector. Facilicom moedigt de discussie aan over de onderwerpen in Facilitair! en op facilitaironline.nl. Het delen van artikelen (met bronvermelding) is dan ook toegestaan.

Welkom bij facilitaironline.nl

Facilicom was lange tijd alleen een naam op de achtergrond. Nu opdrachtgevers steeds vaker behoefte hebben aan multiservicesconcepten of zelfs een vergaande integratie van facilitaire diensten, wordt het belangrijk dat opdrachtgevers de bundelende kracht herkennen die Facilicom kan bieden. Een bundelende kracht die uniek is: we hebben immers als enige aanbieder alle soft facilities en hard facilities in huis. Daarin heeft Facilicom altijd voorop gelopen. Die expertise zetten we al sinds jaar en dag graag in om de markt verder te ontwikkelen en opdrachtgevers te ondersteunen bij het steeds verdergaand uitbesteden van de facilitaire organisatie. En we delen die kennis graag. Bij brancheorganisaties, via het onderwijs, door de publicatie van een boek als Het facilitaire kantoorgebouw, en bijvoorbeeld met de bijeenkomsten van ons Facilitair Kenniscentrum. Nu zetten we daarin een nieuwe stap.

Het magazine Facilitair! en de digitale extensie facilitaironline.nl moeten samen een podium worden voor nieuwe ontwikkelingen in de facilitaire dienstverlening, een waardevol (digitaal) vakblad voor opdrachtgevers, relaties, collegabedrijven en zeker ook studenten en andere talenten die ooit een keer aan de slag willen in deze fascinerende sector. Als mensenbedrijf realiseren we ons dat een voortdurende toestroom van nieuw talent van groot belang is voor de continuïteit van onze organisatie. Nu er weer krapte dreigt op de arbeidsmarkt, gaat dat nog zwaarder tellen. Daarom richten we ons ook graag op de nieuwe generatie en willen we talenten al vroeg betrekken bij de ontwikkelingen in ons bedrijf en in de branche. Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan. Daar zijn we ons hele bedrijf op aan het inrichten. De dialoog met eigen medewerkers, met opdrachtgevers, andere partijen in de markt en studenten. Facilitair! en www.facilitaironline.nl willen daarin een aanjager zijn en moeten uitgroeien tot een centrum voor interactie met Facilicom en informatie over de facilitaire sector. We stellen dan ook prijs op uw mening en inbreng en horen ook graag uw tips en suggesties voor volgende publicatie via facilitair@facilicom.nl
 

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen