Koraal laat energiemanagement over aan Facilicom

‘Je moet het niet allemaal zelf willen uitzoeken’

Verscherpte regelgeving, besparen op energiekosten en het streven om de wereld beter door te geven aan het nageslacht. Dat zijn volgens Roger Dewez, teamleider Onderhoud en vastgoedprojecten bij zorginstelling Koraal, de drie belangrijkste redenen om het energieverbruik kritisch onder de loep te nemen. Daarvoor schakelde Koraal Facilicom Energiemanagement in. ‘Zij hebben daar de juiste kennis, capaciteit en middelen voor.’

Koraal is een grote zorginstelling met ongeveer 350 vestigingen in Brabant en Limburg. De organisatie werkt voor mensen van alle leeftijden die ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen hebben. Koraal biedt hen een uniek integraal aanbod van zowel zorg als onderwijs- en arbeidsfaciliteiten.

Masterplan

‘We bezitten zelf veel vastgoed’, vertelt Frank van Vlissingen, projectleider Onderhoud en vastgoedprojecten bij Koraal. ‘We hebben een eigen serviceorganisatie met onderhoudspersoneel en projectleiders, die nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten begeleiden. In 2017 hebben we een masterplan opgesteld met daarin ons beleid rondom belangrijke thema’s zoals zorgtechnologie en binnenklimaat maar ook energiemanagement. We wisten dat er op het gebied van energiemanagement wetgeving aan zat te komen die nogal een impact heeft op grote instellingen.’ Zo moeten grote instellingen volgens Europese richtlijnen een energie-audit doen en een plan van aanpak presenteren waarin staat hoe je je energieverbruik gaat terugdringen. Daarnaast is het zo dat in 2023 elk kantoorgebouw minimaal het energielabel C moet hebben en in 2030 moet dat een A-label zijn.

Uitvoeren

‘Omdat we zelf niet beschikken over voldoende kennis en capaciteit, hebben we in 2018 – conform ons inkoopbeleid – een marktverkenning gedaan en contact gezocht met diverse partijen’, vertelt Dewez. ‘Facilicom Energiemanagement kwam daar als beste partij uit. Zij hebben een energie-auditrapport opgesteld dat wij als onderlegger hebben gebruikt voor onze beleidsnotitie. Dit auditrapport hebben we ook aangeboden aan het zogeheten kernteam. Dat zijn handhavers van verschillende overheden, die provincie-overschrijdend werken. Omdat wij in flink wat gemeenten, verdeeld over twee provincies panden bezitten, zou je bij elke gemeente het energie-auditrapport moeten inleveren. Het kernteam heeft een positief advies afgegeven, waardoor we veel discussies en tijd besparen.’

Inzicht

Maar een plan alleen is natuurlijk niet genoeg, het moet ook uitgevoerd worden. Ook die opdracht heeft Koraal in de markt gezet en is aan Facilicom gegund. Jimmy Versluis, energieconsultant bij Facilicom Energiemanagement heeft die taak op zich genomen. Geen sinecure, want het gaat om 350 objecten met in totaal 175.000 vierkante meter vloeroppervlak. ‘Een goede energieaanpak begint met inzicht in je verbruik’, stelt Versluis. ‘Met onze webapplicatie Bespaar kunnen we het gas- en elektraverbruik monitoren, zelfs het actuele verbruik aflezen. We kunnen dat nu op locatieniveau, alleen nog niet in alle gebouwen die op een bepaalde locatie staan. Daar werken we nog aan.’

vlnr Frank van Vlissingen, Roger Dewez, Jimmy Versluis en Joost Ploos van Amstel

Techniek en gedrag

Van Vlissingen merkte dat een quick scan al snel iets oplevert: ‘Bij onze leer- en werklocaties stond tijdens de kerstdagen de thermostaat nog op 20 graden. Dat hoeft op dat moment natuurlijk niet. Straks kunnen we ook overeenkomstige locaties met elkaar vergelijken. Dan kun je naar oorzaken van de verschillen zoeken. Is het de techniek die het verschil bepaalt of heeft het met gedrag te maken? Want gedrag is een belangrijke factor bij het terugdringen van het energieverbruik, denken we. Vandaar dat – net als Facilicom – ook de communicatieafdeling in de stuurgroep Energie deelneemt. Zij ondersteunen door het ondewerp bij alle Koraal-medewerkers onder de aandacht te brengen en zo het draagvlak voor onze energieaanpak met communicatiemiddelen te vergroten.’ Dat draagvlak is de laatste jaren overigens behoorlijk gegroeid, vindt Dewez. ‘Ik zie echt een kentering. Mensen vinden milieubewust ondernemen steeds logischer. Verder vind ik het belangrijk om onze cliënten en medewerkers te betrekken bij de manier waarop wij dat bij Koraal doen.’

Energiescan

Een tweede onderdeel van de Koraal-aanpak, die parallel loopt met het monitoren van het energieverbruik, is de energiescan. Versluis: ‘Samen met een aantal Koraal-servicedienstmedewerkers inspecteren we het onroerend goed. Hoe oud zijn de installaties en hoe presteren ze? Wanneer is de verlichting aan vernieuwing toe? In hoeverre is het pand geïsoleerd? Op dat soort vragen formuleren we een antwoord.’ Van Vlissingen: ‘De gegevens uit deze scan en uit de energiemonitor leveren belangrijke managementinformatie op en stellen ons in staat een betere afweging te maken of het wenselijk is om nog in het desbetreffende pand te investeren. Als er aanpassingen nodig zijn, doen we dat op natuurlijke momenten. Als er een verbouwing gepland staat, pakken we op dat moment de energiehuishouding van het pand aan. Zo kunnen we daar in onze begrotingscyclus rekening mee houden.’

Terugverdiend

‘Als de energiebesparende maatregel zichzelf heeft terugverdiend, kan dat bedrag worden besteed aan een volgend energiebesparingsproject’, zegt Dewez, ‘Of aan extra handen in de zorg natuurlijk. Facilicom is dus zowel operationeel, strategisch als tactisch onze partner op het gebied van energiemanagement. Zij hebben ook de juiste softwarepakketten, webapplicaties en tools om ons energieverbruik op een systematische manier te managen. Bovendien veranderen de regels op dit terrein snel. Daarom is dit iets dat we graag aan Facilicom overlaten. Je moet het niet allemaal zelf willen uitzoeken.’

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen