Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht is een relatief nieuw handhavingsbeleid van de Belastingdienst gebaseerd op openheid en vertrouwen. Het idee is dat bedrijven in een vroeg stadium fiscale risico’s signaleren en bespreken met de Belastingdienst waardoor zij sneller duidelijkheid hebben over hun fiscale positie. In plaats van uitgebreide controle van de aangifte (de traditionele boekencontrole) vindt overleg en afstemming over fiscale kwesties plaats in het voortraject. Het gevolg van deze werkwijze is dat de belastingaangifte vlot kan worden afgewikkeld. Alle onzekere factoren zijn immers al in het voortraject afgevinkt en de belastingplichtige weet precies waar hij aan toe is.

Er bestaan twee varianten van horizontaal toezicht: het intermediair convenant voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), ook wel fiscaal dienstverlenersconvenant genoemd, en het individueel convenant horizontaal toezicht voor de middelgrote en zeer grote ondernemingen (MGO en ZGO). Bij het intermediair convenant zijn afspraken vastgelegd tussen de Belastingdienst, de fiscaal dienstverlener en de brancheorganisatie – de ondernemer tekent bijvoorbeeld een deelnemersverklaring met de fiscale dienstverlener. Bij een individueel convenant zijn afspraken gemaakt tussen Belastingdienst en de ondernemer zelf. Het gaat daarbij altijd om maatwerkafspraken over hoe het toezicht is georganiseerd. In beide gevallen omvat horizontaal toezicht in principe alle fiscale gebieden: loonheffingen, vennootschapsbelasting en omzetbelasting (btw).

Tot zover de theorie. De vraag is wat zijn de voordelen van horizontaal toezicht in de praktijk zijn. En wat vraagt het van de organisatie? Facilicom is als een van de grootste belastingbetalers in de regio Rijnmond, al in 2008 door de Belastingdienst benaderd met de vraag toe te werken naar een horizontaal toezicht-convenant. Dat convenant is er in 2011 daadwerkelijk gekomen. In deze whitepaper geven wij u inzage in:

  • welke afwegingen en argumenten een rol kunnen spelen bij de keuze voor horizontaal toezicht;
  • wat de voor- en nadelen zijn van horizontaal toezicht;
  • wat er allemaal komt kijken bij het afsluiten van een convenant voor horizontaal toezicht (administratief, organisatorisch, kennis, tijd en geld).

We schetsen achtereenvolgens het perspectief van de Belastingdienst, de fiscale dienstverlener, VNO-NCW en Facilicom zelf. We besluiten met een korte samenvatting en conclusies.

Download whitepaper

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen