‘We hebben de lat voor PPS weer wat hoger gelegd’

Pal naast Utrecht Centraal komt in 2018 Rijkskantoor De Knoop. Het pand gaat plaats bieden aan 1.000 rijksambtenaren en een groot vergadercentrum. Samenwerken is een belangrijk criterium bij dit PPS-project. Net als een hoge bezettingsgraad van het pand: R Creators, een samenwerkingsverband van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam, moeten daar de voorwaarden voor scheppen.

de knoop

Duurzaam partnerschap, belevingswaarde, gastheerschap, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Dat zijn de vijf criteria waarop de inschrijvingen voor De Knoop zijn beoordeeld. Casper Meinders, de vertegenwoordiger van Facilicom in R Creators: 'Met deze tender hebben we de lat voor PPS weer wat hoger gelegd. Samenwerken was een belangrijk criterium. Niet alleen omdat het contract twintig jaar loopt, ook omdat onze facilitaire organisatie als één team moet gaan samenwerken met de facilitaire organisatie van het Rijkskantoor. Het is voor het eerst in een PPS-aanbesteding dat ,dienstverlening en samenwerking zo zwaar meewogen. Maar het is ook bijzonder dat duidelijk is gesteld dat project pas succesvol is als de bezettingsgraad heel hoog is. Daar spelen de faciliteiten natuurlijk een belangrijke rol in, en die moeten wij verzorgen.'

Gebruiker als uitgangspunt

de knoop

R Creators heeft de gebruiker als uitgangspunt genomen. 'We hebben ons heel erg verdiept in de gebruiker, in zijn wensen en behoeften, en hebben dat vertaald naar het ontwerp. Gebouw, interieur en dienstverlening zijn geen losse elementen, maar versterken elkaar. Zo kunnen we mensen ontzorgen en verleiden om naar De Knoop te komen.' Strukton, Facilicom en Ballast Nedam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatie. 'We blijven dus ook alle drie twintig jaar lang betrokken bij het gebouw. We hebben er dus allemaal belang bij dat de exploitatie efficiënt verloopt, want dat komt ten gunste van ieders verdienmodel. We hebben bij elke ontwerp-oplossing dan ook niet gekeken naar de initiële kosten, maar naar de totale kosten over twintig jaar.'

WE HEBBEN ONS HEEL ERG VERDIEPT IN DE GEBRUIKER, IN ZIJN WENSEN EN BEHOEFTEN, EN HEBBEN DAT VERTAALD NAAR HET ONTWERP

Geen statisch ontwerp

de knoop

Ook de toekomstwaarde woog zwaar mee bij de gunning. 'Hier hebben we de gunning op gewonnen. Ons ontwerp is niet statisch, het is slechts het vertrekpunt. In de komende twintig jaar kunnen we voortdurend interieur en dienstverlening aanpassen aan de wensen en behoeften die dan leven. Het geheel van gebouw, interieur en dienstverlening is dan ook zeer flexibel. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het gebouw geliefd blijft. Dan zijn we gezamenlijk succesvol: het Rijksvastgoedbedrijf heeft dan een goed bezet gebouw, wij leveren een goede dienstverlening en hebben een goed verdienmodel, want daarin telt de beschikbaarheid van het gebouw belangrijk mee.' Facilicom had een belangrijke rol bij het ontwerp in relatie tot de dienstverlening. 'Bij elke ontwerp-oplossing hebben we gekeken wat die betekent voor de dienstverlening. Maar het werkte net zo goed andersom. We hebben vaak dienstverlening terugvertaald naar het gebouw. De horecavoorzieningen zijn bijvoorbeeld zo ontworpen dat we relatief makkelijk kunnen inspelen op veranderende behoeften, wat die toekomstige behoeften ook mogen zijn.'

Rijksambtenaren ‘verleiden’

Voorjaar 2018 moet Rijksgebouw De Knoop er staan. Dan kunnen de 1.000 rijksambtenaren hier aan de slag en kan R Creators beginnen met het 'verleiden' van ambtenaren om hier te komen vergaderen. Ze hebben natuurlijk de locatie mee: het vergadercentrum ligt in het hart van Nederland, pal naast Utrecht Centraal. 'Samen met de opdrachtgever werken we nu ook aan digitale dienstverlening, denk aan een app die realtime informatie geeft over beschikbaarheid van werkplekken en waarmee eenvoudig vergaderplekken zijn te reserveren. In het vergadercentrum komt een aparte ruimte waar mensen die van ver komen of een presentatie moeten houden, zich even kunnen opfrissen, dat hoeven ze dus niet op het toilet te doen. Lunchen vindt niet plaats in de vergaderzalen, maar in de horecavoorzieningen die allemaal een eigen, aantrekkelijk concept krijgen. Zo hebben we bij elke voorziening en bij elke beslissing gedacht vanuit de gebruiker. Daarmee hebben we de tender gewonnen, en daarmee zullen we straks succesvol zijn in de exploitatie.'

Rijkskantoor de Knoop. The figures

Gebruikers: Rijksambtenaren
Contractduur: 20 jaar
Omvang: 22.500 m2 bvo kantoren,ca. 6000 m2 bvo vergaderen congresruimte
Aantal medewerkers: 1.000 werkplekken en 1.000 vergaderplekken

Diensten: ontwerp, realisatie, onderhoud, alle facilitaire diensten, facilitymanagement en exploitatiemanagement Partners: Strukton, Facilicom Services Group, Ballast Nedam, CEPEZED Architecten, Fokkema en Partners, Rijnboutt.

Lees ook

Lees ook het artikel 'De dienstverlening scoorde 9 op een schaal van 10' over het project Gerechtsgebouw Breda en het artikel 'Winst behalen met PPS-constructies' over het Platform Professionals in PPS. Nog meer artikelen zijn te lezen op de speciale pagina over PPS op facilicom.nl.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen