Blog | Tien trends voor 2015

Het is de tijd van lijstjes. Ik wil niet achterblijven en heb me verdiept in de trends in het facilitaire werkveld. Hierbij de belangrijkste trends voor 2015.

  1. Virtualisering. Pandgebruikers kunnen hun KWIS-meldingen (Klachten, Wensen, Informatie & Storingen) steeds vaker via apps doorgeven. Facilitaire medewerkers ontvangen de meldingen rechtstreeks en kunnen er just in time op reageren.
  2. Digitalisering. Dankzij het toenemend gebruik van mobiele devices komt het paperless office echt binnen bereik. Instanties die wel nog hard copies eisen van documenten, moeten daarin meegaan.
  3. BYOD. Ook omdat thuiswerken groeit, gaan mensen eerder hun eigen devices gebruiken voor werk. Op zelf gekozen devices zijn mensen vaak ook productiever. Bring you own device zal dan ook doorzetten.
  4. Demotie wordt gewoon. We moeten langer blijven werken maar niet iedereen kan (en wil) tot zijn 67e blijven pieken. Het zal steeds gewoner worden dat mensen na hun 55e een stap terug doen.
  5. Regie is de nieuwe standaard. Opdrachtgevers gaan over tot een steeds verdergaande vorm van uitbesteding en beperken zich zelf tot de regie van de werkzaamheden.
  6. Upgrading van werkzaamheden in de facilitaire dienstverlening. Mensen krijgen meer taken en worden veel meer multidisciplinair ingezet. Opgekomen en makkelijker gemaakt door de crisis.
  7. Bijdragen aan het imago. Facilitaire dienstverlening kruipt nog dichter op de core business van opdrachtgevers en is straks niet alleen het visitekaartje van het bedrijf, maar draagt concreet bij aan het imago.
  8. Big data. Opdrachtgevers met alleen een regie-organisatie hebben behoefte aan goede managementinformatie. Facilitaire bedrijven moeten over al die data beschikken en ze ontsluiten, ook om zelf de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te maken.
  9. Werkplek Als Dienstverlening (WAD). Nog een stap verder: het niet alleen leveren van facilitaire dienstverlening, maar van complete werkplekken. Enigszins vergelijkbaar met PPS, maar dan veel flexibeler.
  10. Kostenreductie door innovatie. De kaasschaaf is uit, kostenreductie wordt nu bereikt door innovatie, dus door slimmer en efficiënter te gaan werken.

Geert van de Laar, concerndirecteur facilitaire bedrijven Nederland

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen