Think different

Afgelopen dinsdag organiseerde Facilicom opnieuw een Facilitair Kenniscentrum, dit keer over co-creatie. Een inspirerende middag door de inbreng van hoogleraar Edward Huizinga, managementcoach en ‘enter-trainer’ Jan van Setten en president-directeur Hans Gennissen van Facilicom. Voor wie er niet bij kon zijn: een verslag is binnenkort te vinden op facilitaironline.nl en ook het blad Facilitair! zal er aandacht aan besteden. Het is de moeite waard om daar kennis van te nemen. Co-creatie is helemaal van deze tijd. Het is ook heel interessant en vernieuwend om samen met opdrachtgevers op basis van gelijkwaardigheid naar processen te kijken en te zoeken naar oplossingen. Dat kan veel opleveren en daar moeten we blij mee zijn. Maar co-creatie is volgens mij ook weer niet in alle situaties ideaal.

Co-creatie past goed in de tijdgeest. De generatie Y, die inmiddels toch al stevig is geworteld in de maatschappij, wil alles delen. Niet alleen materiële zaken, ook ervaringen. Dat is volgens mij ook de reden dat sociale media zo succesvol zijn. Ook beslissingen worden in gezamenlijkheid of toch in ieder geval in overleg met de omgeving genomen. Dat is ook terug te vinden in het werk. Iedereen moet inspraak hebben en pas dan wordt de koers bepaald. Teamwork 2.0, zou je kunnen zeggen. Dat past overigens ook wel goed bij Nederland, het land waar het poldermodel zo ver is doorgevoerd dat er pas politieke besluiten worden genomen als iedereen het ermee eens is. Dat heeft volgens mij wel als nadeel dat alles ook een beetje wordt platgeslagen: als elk goed idee meteen van mitsen en maren wordt voorzien, wordt het wel wat moeilijker om iets te laten uitgroeien tot een fantastisch nieuw initiatief.

Dat is jammer. Ik heb toch wel het idee dat echte grote ideeën vaak op een zolderkamertje zijn uitgedacht. Door één persoon. Een persoon die in beslotenheid op volhardende wijze zijn idee verder heeft ontwikkeld en heeft uitgewerkt. Het zijn volgens mij ook nooit collectieven die ideeën hebben en bedrijven oprichten die uitgroeien tot iets groots. Het zijn de entrepeneurs. Mensen als Steve Jobs en Richard Branson, maar veel dichter bij huis ook de oprichter van Facilicom, de heer Geurts. Krachtige individuen die een goed idee hebben, ideeën vaak waar anderen niks in zien, maar die zelf zo geloven in dat idee dat ze het weten te realiseren. En pas dan haakt de omgeving aan. Co-creatie kan veel opleveren, maar volgens mij heb je soms ook echte leiders nodig met een goed idee en de bevlogenheid om de anderen mee te nemen in dat idee. Dat vraagt om echt leiderschap. 

Een van de mooie oneliners van Jan van Setten tijdens het Facilitair Kenniscentrum was: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Iedereen die het hoorde, knikte instemmend. Ik ook. Het is vaak ook zo: samen bereik je meer. Maar als het je doel is om snel iets te bereiken, dan moet je dat dus alleen doen. Alles maar willen delen en alles in overleg willen doen is misschien ook wel een vorm van onzekerheid. Mensen moeten ook leren in hun eigen kracht te geloven. De beste ondernemers zijn vaak heel eigenzinnige types. Vrijwel alle grote bedrijven en alle grote ideeën zijn ooit met één eigenzinnig mens begonnen. Ofwel: ‘Think different,’ zoals Apple jarenlang riep in die advertentie met deze befaamde woorden: ‘Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.’ 

Geert van de Laar is concerndirecteur facilitaire bedrijven Nederland van Facilicom.


Bekijk de Think Different-commercial van Apple maar dan met de oorspronkelijke, iets langere tekst, en ingesproken door Steve Jobs zelf

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen