Summit Mobility, Safety and Smart Centers as a Service 2017

Op vrijdag 24 maart presenteerden 13 marktpartijen en 6 decentrale overheden hoe zij gaan zorgen dat provincies en gemeente hun ‘natte en droge’ netwerken gaan verbeteren, de reizigers beter gaan bedienen en daarmee ook nog eens veel geld gaan besparen. Dat is de boodschap van de Summit Mobility, Safety and Smart Centers as a Service waarin meer dan 200 deskundigen vanuit overheden en bedrijfsleven deelnamen. Op hetzelfde moment werd de website Maasandmore.com gelanceerd met achtergronden over het project. 

Achtergrondinformatie

In Nederland voeren decentrale overheden momenteel vanuit ruim 150 locaties centrale bediening uit. Dit omvat bewaking en bediening van tunnels, bediening (op afstand) van bruggen en sluizen, centrale (regionale) inzet van verkeersmanagement, centrale monitoring en aansturing van stadstoegang en -beheer (veelal cameratoezicht centrales genoemd).

Het breed gedeelde inzicht is dat de bovenbeschreven huidige situatie (veel) effectiever en efficiënter kan. Populair gezegd is het niet heel efficiënt dat er in Nederland ruim 150 publiek gefinancierde locaties zijn waar een veelvoud aan publieke medewerkers een deel van de tijd ‘in de wachtstand’ staat totdat hun vaak kortdurende inzet nodig is. Dit breed gedeelde inzicht vormt de aanleiding voor het programma waar centrales en diensten slim worden geïntegreerd en gecombineerd.

Voor weg- en stadsbeheerders van decentrale overheden liggen er kansen om maximaal baat te hebben van technologische ontwikkelingen en initiatieven van marktpartijen voor het ontplooien van zelfstandige diensten rondom centrales: voor tunnelbediening en –bewaking, voor verkeersmanagement, voor bediening van bruggen en sluizen en voor openbare orde en stadstoegang.

In een nieuw te ontwikkelen iCentrale worden deze activiteiten zoals gezegd slim gecombineerd en geïntegreerd, met een afgestemde rolverdeling tussen publieke partijen en private dienstverleners. Met een slimme integratie van domeinen, taken en systemen kunnen de structurele kosten voor decentrale overheden aanzienlijk worden gereduceerd (10–20% jaarlijks) en de kwaliteit van de dienstverlening aan gebruikers van weg en water en burgers worden verbeterd (5-15%). Deze effecten zijn ten opzicht van de huidige situatie waarin decentrale overheden zelf centrales in beheer hebben en bemannen.

De uitdaging

Wat is de meest effectieve en efficiënte vorm om de publieke taak van ‘centrales’ voor stads- en wegbeheerders uit te voeren? Overheden geven in Nederland jaarlijks enorm veel publiek geld uit voor ‘centrales’ van afzonderlijke domeinen en organisatie. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk initiatief van 13 private partijen en 6 decentrale overheden om praktijkgerichte projecten te benoemen waarmee betrouwbare private diensten voor ‘centrales’ van stads- en wegbeheerders worden ontwikkeld en de goede werking in de praktijk wordt beproefd en aangetoond.

Over de deelnemers

In aanloop naar het programma rond de iCentrale is er een uitgebreide consultatieronde uitgevoerd onder een groot aantal (inter)nationale deskundigen in uiteenlopende organisaties en vakgebieden. De constateringen waren helder, niet verrassend maar wel confronterend: overheden geven in Nederland jaarlijks enorm veel publiek geld uit door ‘centrales’ voor afzonderlijke domeinen en afzonderlijke organisaties zelf uit te voeren. De aanbevelingen waren ook helder: kom met belanghebbende publieke- en private partijen tot een programma waarin krachten en mogelijkheden worden gebundeld en waar gezamenlijk wordt gezocht naar meer effectieve en efficiënte vormen voor ‘centrales’.

Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk initiatief van 13 private partijen en 6 decentrale die een omvattend plan van aanpak hebben uitgewerkt voor het publiek private programma iCentrale. Dit heeft ervoor gezorgd dat de betrokken partijen zelf fors investeren in de uitvoering van het programma. Naast Trigion gaat het om onderstaande 12 private partijen:

De decentrale overheden hebben een andere rol. Zij zijn de aanstaande afnemers van de te ontwikkelen diensten. Binnen het programma hebben zij aangegeven welke belangen zij vertegenwoordigen. Zo wil gemeente Rotterdam meer integraal gaan werken en problematiek niet meer onnodig sectoraal oppakken, mede vanuit efficiënt inzetten van overheidsmiddelen (geld en personeel). Provincie Flevoland is geïnteresseerd in betere prestaties voor (vaar)weg gebruikers, zonder overcapaciteit maar toch in staat om de piekbelastingen te kunnen verwerken. Naast gemeente Rotterdam en Provincie Flevoland gaat het om onderstaande 4 decentrale overheden:

De benoemde decentrale overheden geven ook steun aan de uitvoering van het programma dat door de gezamenlijke publiek-private partijen is afgesproken. Onderdeel hiervan is het concretiseren van de (eigen) bijdrage, in de vorm van capaciteit in mensuren en het komen tot afspraken over het beschikbaar maken van publieke testlocaties (Living Labs).

Trigion; partner in het creëren van veiligheid

Beveiligingsorganisatie Trigion is één van de private partijen die betrokken is in het programma, waarmee de organisatie blijk geeft van zijn ambitie om veiligheid te creëren. Dat doet Trigion met diverse uiteenlopende opdrachtgevers en met ruim 6.000 collega’s, met integrale oplossingen waarbij fysieke dienstverlening wordt gecombineerd met techniek en (data) intelligentie. Oplossingen zijn uniek voor iedere situatie of ieder project en staan ten dienste van volgende uitdagingen of projecten.

De oplossingen waarmee Trigion bijdraagt aan het programma iCentrale komen bijvoorbeeld voort uit een samenwerking van de moderne AlarmServiceCentrale (PAC-nummer 1), met gespecialiseerde partners. Deze gecombineerde expertise en de ‘proven technology’ die daaruit voortkomt stelt Trigion graag ter beschikking aan het programma. Daarmee draagt de organisatie bij aan de creatie van een iCentrale, een basis waarmee decentrale overheden in hun behoefte kunnen voorzien.

Trigion onderkent de brede behoefte in de markt voor dergelijke oplossingen, die de organisatie graag faciliteert in creatie, onderhoud en eventueel zelfs exploitatie. Ook voorziet Trigion in diverse vormen van dienstverlening. Dat doet de organisatie bijvoorbeeld vanuit zijn AlarmServiceCentrale, maar altijd met integrale oplossingen waarbij fysieke dienstverlening (het bemensen van een iCentrale) wordt gecombineerd met techniek en (data) intelligentie.

 Voor meer technische informatie kijk ook even op de factsheet van de Living Lab van Trigion, beschikbaar op Maasandmore.com.

Meer informatie?

Business unit directeur (van de AlarmServiceCentrale) Ron Knaap houdt zich van harte aanbevolen voor eventuele vragen of opmerkingen over de bijdrage binnen het programma iCentrale.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen