Careyn en Gom ZorgSupport - Samen uitbesteden

Uitbesteding van schoonmaak: hoe zorg je dat zo'n proces goed verloopt? Een uitdaging voor Careyn, dat in twintig verpleeg- en verzorgingshuizen nog met eigen schoonmakers werkt. Gom ZorgSupport en Careyn werken nauw samen om een soepele overgang te bewerkstelligen. Dat vraagt om meedenken en meebewegen, om zorgvuldigheid en om expertise die is opgedaan in vergelijkbare trajecten. Een kijkje in de keuken.

Gom ZorgSupport kreeg eind 2013 al alle schoonmaakwerkzaamheden bij Careyn gegund. Dat wil zeggen: op de schoonmaak bij twintig verpleeg- en verzorgingshuizen na, want die is nog niet uitbesteed. Dat gaat nu veranderen. Sinds 1 april staan deze 61 medewerkers al onder leiding van Gom ZorgSupport. Manager Facility Management Paul Mulder van Careyn: 'We hebben gekozen voor een overgangsfase, voor een under management-situatie van een half jaar.' Herman Busch, directeur Gom ZorgSupport: 'Het is belangrijk dat de cliënt tevreden is en dat de medewerkers zo gaan werken als wij graag willen. Dat heeft tijd nodig.' Paul Mulder: 'We willen een proces waarbij we zonder gedwongen ontslagen bij ons einddoel terecht kunnen komen: volledige uitbesteding. Dit is de fase daarnaartoe. Daarbij moeten we elkaar goed vasthouden, het is zaak er samen voor te zorgen dat dit zich goed ontwikkelt.'

Cultuuromslag

Herman Busch en Paul Mulder

Herman Busch: 'De medewerkers van de huishoudelijke dienst waren gewend om naast hun schoonmaaktaken ook allerlei ondersteunende werkzaamheden te doen voor de bewoners, zoals strijken of een boodschapje doen. Dat kan in de nieuwe situatie niet meer. Ze moeten nu werken volgens het schoonmaakprogramma zoals dat door Careyn is bepaald en volgens de werkmethodieken van Gom ZorgSupport. Dat vergt een cultuuromslag.' Paul Mulder: 'Dat is lastig. De mensen moeten immers wennen aan het nieuwe programma en de normeringen die Gom ZorgSupport daaraan gekoppeld heeft. Ze moeten daarom ook op een andere manier schoonmaken. Dit is een proces waar we de komende maanden samen doorheen moeten.' Herman Busch: 'Om invulling te kunnen geven aan het nieuwe schoonmaakprogramma is de nieuwe werkwijze nodig. We gebruiken de ervaring die we hebben opgedaan bij andere zorginstellingen, maar ook bij Careyn, om de medewerkers hierin te begeleiden en te instrueren. Daar hebben we een aparte leidinggevende voor aangenomen.'

Goed en zorgvuldig

De medewerkers die overgaan naar Gom ZorgSupport, nemen natuurlijk al hun oude rechten mee. Die zijn inmiddels in kaart gebracht door een stuurgroep waar ook HR-mensen van beide partijen zitten. De cliënten én de medewerkers moeten straks tevreden zijn, zeggen ze in koor. Herman Busch: 'Daar trekken we samen in op.' In dat kader is er veel overleg tussen beide partijen, op diverse niveaus binnen de organisaties. De OR en vakbonden zijn vanzelfsprekend ook bij het hele traject betrokken. Paul Mulder: 'Ook daarin rekenen we op ondersteuning van Gom ZorgSupport. Zij hebben dit vaker meegemaakt en kunnen ons helpen om alles goed en zorgvuldig te regelen.' 

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen