Retail Security in 2020

Op woensdag 14 oktober organiseerde Trigion een kennissessie 'Retail Security in 2020' op zijn hoofdkantoor in Schiedam. Negen securitymanagers van toonaangevende retailers gingen daarbij het gesprek aan met elkaar en vertegenwoordigers van Trigion.

Retail onder druk

Voor een oplettende nieuwsvolger is het geen verrassing dat de traditionele retailsector onder druk staat, mede als gevolg van de economische crisis en opkomst van webshops. Professionals aan tafel vertegenwoordigen verschillende organisaties, met een uiteenlopende strategie. Waar 's lands grootste lingeriemerk verwacht het aantal winkels de komende  jaren fors te verhogen, kiest een elektronicazaak voor consolidatie van het aantal winkels en investering in online verkoop, terwijl traditionele warenhuizen moeite hebben afnemend vloeroppervlak met webshops te compenseren. Over de veranderende functie van fysieke winkels zijn de gasten het volledig eens, met een toenemende trend naar gastvrijheid, klantbeleving en entertainment.

Ontwikkeling cybersecurity binnen het veiligheidsdomein

De sterke opkomst van webshops vormt niet alleen een bedreiging voor fysieke winkels, het is ook  één van de oorzaken dat cybersecurity steeds meer aandacht krijgt (verdient) binnen het vakgebied risicomanagement. Ook deze uitdaging wordt uiteenlopend aangepakt binnen de verschillende organisaties. Effectieve samenwerking tussen fysieke risicomanagers (securitymanagers) en digitale risicomanagers (IT-managers) blijkt in ieder geval nog een uitdaging. Van integraal risicomanagement, op het niveau van de Raad van Commissarissen, is nog onvoldoende sprake. Volgens de securitymanager van één van 's lands grootste supermarktketens krijgt het echter wel de aandacht die het verdient, er vindt periodiek overleg plaats tussen de verschillende silo's.

Rol van de beveiliger; bewaker of gastheer?

In een veranderende sector verandert ook de rol van de beveiliger. Waar de traditionele beveiliger nog sterk gericht was op 'bewaking', het reageren op normafwijkende situaties en aanhouden van winkeldieven, is de moderne beveiliger een multifunctionele gastheer of gastvrouw. De nadruk verschuift naar (het faciliteren van) een optimale gastbeleving in combinatie met preventieve aandacht en de vaardigheid/sensitiviteit om normafwijkende situaties te voorkomen. Houding en gedrag worden steeds belangrijker en juist in dat opzicht verschillen eigen medewerkers (ook beveiligers) en externe medewerkers regelmatig nog (te) veel van elkaar. Dat is tastbaar in winkelcentra en grote warenhuizen waar shops-in-shops werken met verschillende type medewerkers.

Derving als prestatie-indicator

Gasten zijn het erover eens dat de toegevoegde waarde van beveiliging lastig meetbaar te maken is binnen de retail. De meningen lopen uiteen of het beter is om tijdelijk veel (beveiligings)aandacht te besteden of om continu een basisniveau in te richten. Het aantal aanhoudingen is een indicatie van het beveiligingsniveau, maar ook het aantal preventieve handelingen is belangrijk. Die handelingen worden regelmatig als 'vanzelfsprekend' beschouwd en daarom niet altijd vastgelegd, rapportages zijn erg belangrijk. Binnen Trigion is ooit het idee opgepakt om derving als belangrijkste prestatie-indicator te benoemen in het service level agreement. De securitymanagers aan tafel zijn het echter unaniem eens dat dit een utopie is. Er is geen draagvlak onder retailers om zich 'in de boeken te laten kijken' en beveiliging in een winkel is slechts een beperkte schakel in complexe logistieke ketens.

Toekomst van (man)beveiliging in de retail

Versterkt door een dalend vloeroppervlak aan fysieke winkels lijkt traditionele (man)beveiliging binnen de retail zijn belangrijkste tijd te hebben gehad. De behoefte aan 'techniekgestuurde inzet' van gastheren  met security awareness neemt toe, in combinatie met slimme innovatie. Toepassingen rond BigData zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen waarbij beveiligers een voorbeeld kunnen nemen aan marketeers, 'techniekgestuurd' wordt dan aangevuld met 'datagestuurd'. Retailers zien kansen voor Trigion om samenwerkingsverbanden met private opdrachtgevers en publieke partijen binnen het veiligheidsdomein verder te ontwikkelen. Ook met concurrenten die in hetzelfde gebied actief zijn. Het gaat uiteindelijk om regie en effectieve uitwisseling van kennis, ervaringen en data.

Concrete pilots en evaluatie

Alvorens de bijeenkomst formeel af te sluiten werd voorgenoemde uitdaging concreet gemaakt; gezamenlijk investeren betrokken partijen in meer samenwerking binnen drie specifieke gebieden verspreid over Nederland. In die gebieden starten pilots rond vernieuwende retail collectieven. Pilots die in een volgende sessie worden geëvalueerd.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen