Blog | Inspireren in plaats van motiveren!

‘Hoe krijg je de medewerkers in beweging?’. Het is een van de meest gestelde vragen in organisaties en managementtrainingen. De veronderstelling is dat door medewerkers te motiveren, zij ondernemender worden, meer in beweging komen en meer open staan voor verandering. Ik ben het daar niet mee eens, en zal dat uitleggen.

Met de beste bedoelingen motiveren we medewerkers. We sturen hen op trainingen en overtuigen hen van het belang van veranderen. Echter wat blijkt? Hoe meer we motiveren, en hoe harder we duwen, hoe minder beweging er lijkt te zijn. Wanneer je dat weet, kun je je afvragen of motiveren de juiste manier is om mensen in beweging te krijgen. Is het niet verstandiger mensen te inspireren? Een retorische vraag in mijn ogen.

Onder ‘motiveren’ verstaan we: met redenen omkleden, bemoedigen, energie geven. Daarbij ga je ervan uit dat er iets mist, dat nog moet komen. Maar je kijkt niet naar wat er al is en wat je dus kunt gebruiken! We gaan voorbij aan de innerlijke drive van mensen. De persoonlijke drijfveren, die iedereen heeft. Bij motiveren spreek je veelal iemands innerlijke talent niet aan en daarmee loop je de kans dat de medewerker zich niet erkend voelt en juist afhaakt. Een averechts effect, dus. De relatie tussen manager en medewerker kan zelfs slecht worden. In dat soort relaties kan niemand zijn of haar ware talent laten zien of excelleren.

De definitie van inspireren is ‘bezielen’ of ‘aanvuren’. Als je medewerkers aanspreekt op hun kracht, op wat hen drijft, hun bezieling, dan kun je dat benutten voor de organisatie. Met andere woorden: wat iemand raakt, zet hem in beweging. Zo kan bijvoorbeeld een manager die volledig achter zijn of haar mensen staat en voor hen opkomt, medewerkers inspireren om met eenzelfde onvoorwaardelijke inzet te leven.

Maar dat vraagt wel een andere instelling van managers en organisaties. Want hoe goed kennen zij de echte innerlijke bezieling van hun medewerkers? Om dat te ontdekken moet de manager zich verdiepen in de medewerker als mens. Velen zullen verbaasd staan over hun mensen. Ze ontdekken wellicht dat het ondernemerschap, de flexibiliteit en het lef die ze zo graag willen aanbrengen allang aanwezig is.

Belangrijker dan het motiveren is voor managers dat ze de ruimte bieden aan medewerkers om vanuit hun aanwezige inspiratie hun werk te kunnen doen. Neem als manager bijvoorbeeld belemmerende procedures weg, versimpel administratieve handelingen en versnel onnodig lange besluitvormingsprocedures.

Anderen inspireren begint echter bij jezelf. Het begrijpen van je eigen persoonlijke drijfveren, je eigen handelen en je eigen bezieling. Dat zorgt ervoor dat je ook anderen kunt inspireren. Bezieling is dus niet het ‘wat en hoe’, maar het ‘waarom’ van je doen en laten. Als je je eigen ‘waarom’ begrijpt, en dit kunt overbrengen, zorg je pas echt voor beweging, verandering en ondernemerschap. En zo ga je op weg naar een inspirerende leef- en werkomgeving die iedereen de ruimte geeft om te excelleren.

Geert-Jan Thijssen
Manager Corporate Recruitment
Facilicom Group

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen