In actiestand voor facility management van de toekomst

We zijn in het vakgebied van facility management goed op weg om onze dienstverlening steeds duurzamer te maken. Maar we mogen nog wel wat vaker in de actiestand komen.

Uit recent onderzoek door Twynstra Gudde in opdracht van FMN komt naar voren dat duurzaamheid met op stip op nummer één staat als thema waarmee facility managers zich bezighouden. Dat laat weer eens zien dat facility management een belangrijke betrokkenheid voelt bij de actuele energietransitie en de beweging naar een circulaire economie.

In het verleden lag de focus van facility management nogal eens op zaken zoals klanttevredenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We werkten samen met partners en leveranciers op basis van kpi's, benchmarks en normeringen. Maar nu staan we voor de uitdaging om een significant positieve impact te maken op onze samenleving. De energietransitie en de opmars van een circulaire economie vragen van facility managers dat ze meer dan ooit ondernemerschap tonen. Bijvoorbeeld door met alle partijen in de keten nieuwe initiatieven in gang te zetten - ook als we nog niet precies van tevoren weten waar we dan op uitkomen.

Dat is natuurlijk spannend. Soms lijkt het ook alsof circulaire businessmodellen vooral iets voor hippe start-ups zijn. Hoe ga je in bestaande organisaties met circulariteit om? Welke best practices zijn er? Wat levert het precies op? 

De verleiding is groot om over de uitdagingen rond circulaire facilitaire dienstverlening te blijven praten. Of te wachten tot de overheid met regelgeving komt. Maar het is hoog tijd om in de actiestand te komen. Vrijwel dagelijks berichten media over het klimaat en milieu. De (politieke) geesten zijn rijp om vaart te maken met de ambitieuze doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord - en Nederland dus uiterlijk in 2050 aardgasvrij, klimaatneutraal en circulair te maken. Facility managers hebben daarom nú de kans om een cruciale rol te pakken om deze transitie te versnellen. Het vak bevindt zich in een unieke fase waarin we echt onze maatschappelijke betekenis en toegevoegde waarde kunnen tonen.

Hoe gaan we aan de slag? Het begint ermee om in de supply chain de vragen te stellen die er toe doen. Hoe presteren we als het gaat om schone energie, CO2-reductie en afvalmanagement? Waar ligt het verbeterpotentieel? Door de goede vragen te stellen wordt duidelijk dat er al veel in ontwikkeling is. Onder andere de bouwsector heeft circulariteit al goed in de vingers. Voor dienstverlenende sectoren zijn er hulpmiddelen zoals de afvalscan van Gom en de Wegwijzer Afvalvrij Kantoor.

Toegegeven, er moet ook nog veel uitgevonden worden. De succesverhalen liggen niet voor het oprapen, maar ze zijn er zeker. Ideale oplossingen die blindelings toepasbaar zijn in verschillende sectoren zijn er nog bijna niet. Maar bij ondernemerschap hoort ook: durven pionieren. Op dit moment voert Facilicom bij drie opdrachtgevers een circulaire scan uit. Deze geeft een indicatie van de mate waarin de huidige facilitaire dienstverlening circulair is, en maakt duidelijk waar verbeterpotentieel ligt. De lessons learned uit de pilots gaan we delen, om er zelf van te leren en anderen te inspireren en verder te helpen.

Facilicom heeft op dit moment natuurlijk ook niet alle antwoorden klaar. We weten wél dat de energietransitie een onlosmakelijk onderdeel is van de beweging naar een circulaire economie. Dat betekent bijvoorbeeld dat we niet alleen letten op hergebruik van grondstoffen en materialen, maar ook op het verminderen van energieverbruik - om zo voortgang te boeken richting CO2-neutraliteit. Dat doen we vanuit onze eigen ambitie om CO2-uitstoot te reduceren. Daarnaast ondersteunt Facilicom Energiemanagement onze opdrachtgevers om stappen te zetten.

We weten óók dat samenwerking essentieel is om tot oplossingen te komen. Door samen aan de slag te gaan, kunnen we stap voor stap verder komen. Het begint misschien bij het verminderen van het stroomverbruik en de CO2 uitstoot, het gebruiken van circulaire schoonmaakmiddelen en het plasticvrij maken van het bedrijfsrestaurant. Langzamerhand komt een afvalvrije, CO2-neutrale en circulaire werkomgeving dan steeds meer in beeld. Ogenschijnlijk kleine vorderingen kunnen ons toch ver brengen. Facility managers die dit beseffen, zijn nu in de ultieme gelegenheid om van betekenis te zijn. We kunnen als sector samenwerking versterken, toegevoegde waarde bieden en positieve impact maken. Het is eigenlijk alleen nog maar een kwestie van met z’n allen in actie komen.

Rogier Verbeek, directeur klant en markt, Facilicom Solutions

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen