Facilicom Group zet stappen met Sustainable Development Goals

In het nieuwe jaarverslag doet Facilicom Group voor het eerst verslag van resultaten op het terrein van de Sustainable Development Goals (SDG's). Het commitment aan de duurzame doelen geeft extra focus op de positieve impact die het familiebedrijf wil maken, vertelt CFO Maartje Bouvy.

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn een blauwdruk voor een betere, duurzame wereld voor iedereen. De zeventien doelen gaan over de grote opgaven waar we wereldwijd voor staan: welvaart, gelijkheid, klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid. Steeds meer organisaties in Nederland omarmen de SDG's. De werelddoelen fungeren dan als aanknopingspunt om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen en om samen met leveranciers en andere partners te werken aan een betere wereld.

"Als we de wereld willen verbeteren dan kunnen we niet wachten op de politiek, maar moeten we als bedrijven ook in actie komen. Samen kunnen we daadwerkelijk stappen zetten om de SDG's dichterbij te brengen", zegt Maartje Bouvy, CFO van Facilicom Group. Onder haar leiding rapporteert het familiebedrijf dit jaar voor het eerst over de SDG's.

sustainable development goals, un

Focus op impact

De keuze om in het jaarverslag expliciet aandacht te besteden aan de bijdrage die Facilicom levert aan de SDG's vindt Bouvy eigenlijk heel logisch. "Als familiebedrijf met de missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen heeft Facilicom van oudsher een langetermijnvisie op ondernemerschap met een positieve impact op mens en milieu. Het thema van een duurzame wereld resoneert dus al binnen onze organisatie en staat centraal in verschillende initiatieven van onze business units. De Afvalscan van schoonmaakbedrijf Gom en de advisering van Facilicom Solutions Energiemanagement zijn daarvan goede voorbeelden. Door de focus op SDG's maken we de impact van dergelijke initiatieven nu nog duidelijker."

Fun

Met de dienstverlening op het vlak van catering, schoonmaak, beveiliging, integraal facility management, en zorg en welzijn hebben de divisies van Facilicom Group vooral het potentieel om positieve impact te maken op het terrein van gezondheid, welvaart, inclusiviteit, duurzaamheid en veiligheid. Deze thema's staan centraal in Sustainable Development Goals 3, 8 en 11. "In het jaarverslag clusteren we de verschillende duurzame initiatieven die we nemen rond deze drie SDG's. Op die manier houden we de focus op de werkgebieden waar we van nature de meeste impact hebben. Bovendien voorkomen we door de keuze voor drie SDG's dat we te veel dingen tegelijk doen. De SDG's helpen ons te focussen op de zaken waar we echt voor staan en maken de onderwerpen waarover we voorheen in GRI-rapportages verslag deden meer aansprekend en fun."

 

Uit het PwC-onderzoek ‘Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’ blijkt dat het voor organisaties die stappen vooruit willen zetten met de SDG's belangrijk is om de werelddoelen te integreren in de strategie en bedrijfsvoering. PwC benadrukt dat daarvoor een sterk commitment aan de top nodig is. Bij Facilicom Group was dat commitment er al, benadrukt Bouvy. "Maatschappelijk verantwoord ondernemen is van oudsher belegd binnen het concerndirectieteam, er is een actieve MVO-raad en onze jaarverslagen voldoen aan de GRI-standaards. We vertalen nu in feite wat er al was naar het vocabulaire van de SDG's."

 

Tegelijkertijd spelen de SDG's een rol bij beslissingen die op directieniveau worden genomen, vult Bouvy aan. "We willen elkaar minstens een keer per jaar in de ogen kijken over wat we doen en welke stappen we nog extra kunnen zetten. De inzet op SDG's is wat ons betreft niet vrijblijvend: we willen zorgen dat we voortgang blijven boeken op de doelen die we hebben omarmd. Als niet-beursgenoteerd familiebedrijf zijn we ook als geen ander in staat om niet-financiële overwegingen in de besluitvorming te laten meewegen." Zo besloot Facilicom Group recent om de mogelijkheden voor elektrisch rijden te verruimen, ondanks de investeringen die daarmee gemoeid zijn.

Goed doen en erover vertellen

Bij de keuze voor de SDG's als onderdeel van het strategische kompas van de onderneming past ook dat Facilicom Group in het jaarverslag aandacht schenkt aan de thematiek, vindt Bouvy. "We zijn bij Facilicom echte doeners en ondernemen vanuit de pay-off Happy people make happy people allerlei acties die een bijdrage leveren aan een betere wereld. Het is nu tijd om ook te vertellen hoe we dat aanpakken. We gaan van doing good naar doing good and telling about it."

 

Rob van Tulder, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarschuwde recent in de Henk van Luijk lezing voor SDG-washing. Ondernemingen communiceren dan weliswaar over SDG's, maar achter de schermen blijft alles bij het oude. "Als je communiceert en rapporteert over SDG's dan moet je er ook wel echt iets mee", reageert Bouvy. "Bovendien: elke stap die leidt tot verbetering is de moeite waard. Ik zie ook dat steeds meer bedrijven beseffen dat SDG's belangrijk zijn - en dat het ook iets oplevert als je het niet alleen voor de bühne doet." Bouvy geeft als voorbeeld de Afvalscan van Gom, die door een betere afvalscheiding en een efficiëntere inzet van afvalcontainers uiteindelijk het afvalbeheer goedkoper maakt - en natuurlijk ook de CO2-uitstoot vermindert.

Doelen voor 2030

Bouvy voelt zich persoonlijk vooral betrokken bij SDG 5, dat gaat om gendergelijkheid. "De gelijke behandeling en beloning van mannen en vrouwen is voor Facilicom Group volslagen vanzelfsprekend. Ook wat betreft de man-vrouwverhoudingen binnen ons bestuur doen we het goed: in de directieraad ligt het percentage vrouwen op veertig procent en in het concerndirectieteam zijn de vrouwen zelfs in de meerderheid. De uitdaging is vooral om de culturele diversiteit aan de top te vergroten." CEO Geert van de Laar, schreef daar recent over: "Binnen Facilicom Group werken mensen van negentig verschillende nationaliteiten. Toch zijn de veertig managers in de bovenste lagen van de organisatie overwegend (en onbedoeld) van Westerse origine."

 

De SDG's zijn in 2015 opgesteld door 193 wereldleiders van de Verenigde Naties met de ambitie om te zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Gaan we deze doelstelling behalen? Bouvy ziet in ieder geval dat de aandacht voor duurzaamheid nog altijd groeit. "Er valt simpelweg niet meer te ontkennen dat er iets moet gebeuren. Initiatieven zoals de SDG's en het Parijse Klimaatakkoord stimuleren organisaties om echte stappen te zetten. We zijn in Nederland het stadium van onbewust onbekwaam wel voorbij en komen steeds dichterbij de fase dat we bewust bekwaam zijn. De opmars van B Corps, een internationaal netwerk van bedrijven die de producten en diensten aantoonbaar inzetten voor een betere wereld, illustreert deze beweging. Zeg nou zelf: als naast B Corps ook andere bedrijven de SDG's omarmen dan moeten we toch een heel eind komen?"

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen