Facility hosts creëren meerwaarde voor je organisatie

In 2014 introduceerde Gom in samenwerking met Hogeschool Rotterdam een nieuw schoonmaakconcept: Gastvrije schoonmaak. Gedurende de piekmomenten overdag wordt een facility host van Gom ingezet om zichtbare verstoringen te verhelpen. Daarnaast spreekt deze medewerker  mensen aan op vervuilend gedrag. Een combinatie die bijdraagt aan een positieve beleving van de gebruikers van het gebouw. Nu twee jaar later heeft dit concept inmiddels navolging gekregen bij onder meer Zadkine, Summa College, Albeda College en de Hanzehogeschool Groningen.

Onderwijsinstellingen worden steeds meer geconfronteerd met de rommel die gebruikers achterlaten. 'Het werd van kwaad tot erger', aldus John van Bussel, locatiemanager van Summa College. 'Binnen het mbo zijn veelvuldig klachten over studenten die alles maar laten staan. We kregen het niet onder controle. Zodoende hebben we ervoor gekozen om daar eens op een andere manier naar te kijken. Met de facility host hebben we nu een gastvrouw, die midden tussen onze studenten staat en die tot taak heeft het gebouw representatief te houden voor onze studenten, onze personeelsleden en onze gasten. Eerst waren de schoonmakers erg veel tijd kwijt met het opruimen. En die tijd hebben we nu flink kunnen terugdringen doordat de host daar nu zorg voor draagt en in feite dus haar collega's van Gom ontlast: door het de student zelf op te laten ruimen.'

Zichtbaarheid en bewustwording

De host loopt overdag door het pand; Zichtbare schoonmaak doet sowieso al veel voor de beleving van de gebruikers van een gebouw. 'Wij merken dat er door studenten en docenten enthousiast op gereageerd wordt', aldus Susan den Boef locatieverantwoordelijke bij Albeda College. 'Plus dat ik gewoon zeker weet dat er na een pauzemoment een naloopronde is geweest op toiletten, trappenhuizen en alle verkeersruimten. Je weet gewoon, dat je de komende uren weer eventjes gebeiteld zit qua uitstraling van je gebouw. 'Wat ik het meest prettige van de host vind', vertelt Rene Poppeliers teamleider van Zadkine, 'is dat ze goed zichtbaar is voor de student en dat ze ook echt het gesprek met de studenten aangaat.' Met die aanspreekfunctie van de host creëer je ook bewustwording en gedragsverandering. 'Als je vriend wordt van je student, als je gezien wordt door je student, als je gewaardeerd wordt door je student, dan heeft de student daar ook iets voor over', aldus Brand Bos van de Hanzehogeschool Groningen.

Maatwerk

'Natuurlijk moet de technische kwaliteit van de reguliere basisschoonmaak gewoon in orde zijn', stelt Mieke Sprinkhuizen, accountmanager van Gom. 'Maar dit concept voegt hier waarde aan toe en speelt in op een duidelijke behoefte in het onderwijs. Bovendien bieden wij hiermee een stuk maatwerk aan de klant. Zo zoeken we naar een kandidaat die echt matcht met de gebouwgebruikers . Dat luistert heel nauw.' Allereerst moet een facility host natuurlijk communicatief, proactief en klantvriendelijk zijn. 'En hij moet ook wel wat incasseringsvermogen hebben', vult Brand Bos aan. 'De host die wij nu hebben voldoet goed aan die competenties. Als ik zie hoe hij mensen aanspreekt; dat getuigt wel van nette lef.' Soms sluit een kandidaat op een andere manier goed aan bij de doelgroep. Abdel Tourbi, hoofdconciërge bij Zadkine: 'De host die wij hebben is als een moeder voor de studenten. Sommigen spreken haar aan met de voornaam. Ze praat Nederlands met een accent, maar ze maakt zich wel duidelijk. En je merkt dat studenten naar haar luisteren. Ze doet dat echt op een heel goede manier. Ook de docenten, de personeelsdirecteur en de directie zijn hartstikke blij met haar.'

Co-creatie

'Een facility host creëert een stukje meerwaarde voor je organisatie', aldus Martin Overes contractmanager van Zadkine. 'Ik denk dat de kracht van de facility host er ook in zit dat iemand heel goed samenwerkt met de facilitaire organisatie. Dat je daar eigenlijk naadloos in opgaat en heel goed aanvoelt wat die organisatie graag wil.' Het zijn aspecten van het concept die continu worden aangepast en uitgebreid. Er wordt niet alleen gekeken naar  type persoon maar bijvoorbeeld ook naar de soort werkzaamheden, de werktijden, de aanspreekfunctie, deelname aan diverse overlegvormen en specifieke scholing. Alles om de facility host zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het facilitaire team én de behoeften van de (interne) klant. Mieke Sprinkhuizen: 'Het is een concept dat wij continu doorontwikkelen. Dit doen wij altijd in co-creatie met onze opdrachtgevers voor het beste resultaat.'

Dit artikel is eerder gepubliceerd in FACTO MAGAZINE (juni 2016).

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen