Facilicom en Albeda College bezegelen co-creatie

Youngflex is de naam van het bedrijf dat Albeda College en Gom Schoonhouden gezamenlijk hebben opgericht. Derdejaars studenten Facilitaire Dienstverlening vervullen de managementfuncties binnen dit nieuwe bedrijf. Zij worden daarbij intensief begeleid door managers van Gom. Op 22 september ondertekenden beide partijen een convenant.  

'Het is een unieke samenwerking', zegt Geert van de Laar, concerndirecteur van Facilicom. 'Onze relatie met het Albeda College dateert al vanaf de millenniumwisseling. Intussen houden we alle locaties van deze scholengroep schoon. Maar Facilicom wil meer dan een traditionele klant-leverancierrelatie; we willen toegevoegde waarde bieden aan de business van onze klanten. Ongeveer een jaar geleden zaten we met elkaar om te bedenken of we elkaar niet op de één of andere manier kunnen versterken. Hieruit zijn verschillende ideeën ontstaan, waarvan Youngflex het eerste unieke wapenfeit is.'

Echte opdrachtgevers

Van links naar rechts: Jan Lokker, branchedirecteur Horeca en Toerisme Albeda College, Mike Janssen, 3e-jaars niveau 4 student Facilitaire Dienstverlening Albeda College, Jurgen Gijzen, onderwijsleider Facilitaire Dienstverlening Albeda College, Rian Monhemius, rayonmanager Gom Schoonhouden, Mieke Sprinkhuizen, accountmanager onderwijs Gom Schoonhouden en Geert van de Laar, concerndirecteur Facilicom

'Met Youngflex hebben we gezamenlijk een praktijkleeromgeving voor studenten  gecreëerd', vertelt Jurgen Gijzen, opleidingsmanager bij Albeda. 'De studenten kruipen in de rol van een business unit manager, een HR-adviseur , een KZI-manager en een rayonmanager en hebben zo een jaar lang de leiding over het bedrijf. Ze krijgen te maken met échte opdrachtgevers, échte medewerkers, échte omzet en een eigen verlies- en winstrekening.'

Intensieve begeleiding

Gom accountmanager Onderwijs Mieke Sprinkhuizen vult aan: 'Youngflex is echt een bedrijf binnen Gom met als hoofdactiviteit het doorlopend beschikbaar stellen van flexibele schoonmaakmedewerkers. Dit zijn studenten van het Albeda college, die ook daadwerkelijk in dienst treden van Youngflex en zo ervaring opdoen in de branche. De managers zijn verantwoordelijk voor de werving, selectie, in- en uitstroom van deze schoonmaakmedewerkers. Na een jaar dragen zij hun werkzaamheden over aan de volgende lichting managers.'

Vanzelfsprekend worden zij intensief begeleid door managers van Gom. Rian Monhemius, rayonmanager bij Gom is er één van: 'We nemen de studenten mee in concrete operationele processen. In het eerste halfjaar lopen ze mee, gaandeweg krijgen ze meer verantwoordelijkheden.'

Evaluaties

De studenten leggen tijdens het proces verantwoording af aan de 'raad van bestuur' van Youngflex en worden continu gecoacht. Jurgen Gijzen: 'Het Albeda College zorgt voor een goed onderhoud en beheer van de online leeromgeving van Youngflex. We zorgen verder voor één vast aanspreekpunt voor zowel de studenten als de praktijkopleiders van Gom en voor voldoende begeleiding. Daarnaast vindt er na ieder schoolkwartaal een evaluatie plaats.'

Mes snijdt aan drie kanten

Het mes van dit initiatief snijdt aan drie kanten. Zowel Gom als het Albeda College en de studenten doen er hun voordeel mee. Mieke Sprinkhuizen: 'Gom krijgt een continue stroom van jeugdige, flexibele medewerkers aangevoerd en als het meezit nieuwe potentiële rayonleiding. Daarnaast laten we hiermee zien dat we betrokken zijn bij het onderwijs.' Jan Lokker, branchedirecteur Horeca en Toerisme bij het Albeda College vult aan: 'Deze real life-omgeving is ideaal voor studenten om het geleerde in praktijk te brengen en tegelijkertijd te leren van de praktijk. Met deze samenwerking en de terugkoppeling van de studenten kunnen we zorgen dat onderwijs en praktijk nog beter op elkaar aansluiten. Voor studenten is het een buitenkans om gerichte praktijkervaring als echte manager op te doen en inzicht te krijgen in zowel de operationele als de staf- en managementwerkzaamheden bij een schoonmaakorganisatie.'

Innovatief

Youngflex is écht innovatief vindt Jan Lokker: 'Op de SS Rotterdam bieden we bijvoorbeeld opleidingen tot gastheer of gastvrouw aan. Maar dat is nog steeds een binnenschools project.' Mieke Sprinkhuizen vult aan: 'Ook wij bedenken initiatieven en ontwikkelen concepten met onze opdrachtgevers, zoals vorig jaar Gastvrije Schoonmaak bij Hogeschool Rotterdam.  Zo hebben we daar tien facility hosts ingezet die naast het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden aanspreekpunt zijn voor studenten. Youngflex is wel van een heel andere orde. Hier gaat het om co-creatie waarbij we gezamenlijk een real life-leeromgeving voor studenten neerzetten.'

Klein beginnen

Beide partijen gaan deze samenwerking aan voor minimaal twee schooljaren. 'Natuurlijk met een langetermijnintentie ', aldus Geert van de Laar. 'Twee jaar is ook minimaal nodig om te kijken of we de gestelde doelen kunnen realiseren. Daarnaast  kunnen we hiermee ook nog eens laten zien dat de schoonmaakbranche een innovatieve en dynamische tak binnen de facilitaire sector is. We zijn vanuit Facilicom al voortdurend op zoek naar partnership met onze klanten en met Youngflex bewijzen we dat dat geen loze kreet is.'

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen