Facilicom daagt relaties uit om samen te versnellen in energietransitie

Facilicom heeft flink wat kennis opgebouwd op het gebied van facilitaire dienstverlening en het management daarvan. Die kennis wordt twee keer per jaar op het Facilitair Kenniscentrum gedeeld met klanten.

Op 21 november organiseerde Facilicom een nieuwe editie over de energietransitie. Hierbij werd de aandacht gevestigd op de noodzaak en de relevantie om actie te ondernemen wat betreft CO2-uitstoot. Krachtige presentaties van onder andere professor Jan Rotmans en Yvette Watson legden de nadruk dat wij niet alleen energie moeten besparen, maar dat onze CO2-uitstoot moet worden gereduceerd tot nul. Tijdens deze bijeenkomst zijn toehoorders niet alleen geconfronteerd met wet- en regelgeving, maar ook met de consequenties van het gedrag van onze eigen organisaties omtrent energieverbruik. 

Verhelderende en inspirerende presentaties

Er ligt voor organisaties een aantal vragen omtrent wetgeving en de energietransitie. Selina Roskam, Rijksdienst voor ondernemend Nederland, heeft deze vragen kunnen beantwoorden. Zij gaf een verhelderende presentatie waarin duidelijk werd aan welke wetten organisaties moeten voldoen en wat de toekomst daarin brengt. Opeenvolgend nam Jan Rotmans de toehoorders mee in de consequenties van de klimaatverandering, veroorzaakt door toedoen van het huidige energiebeleid van de wereld. De boodschap was duidelijk. Er dient verandering te komen in het hedendaagse energiebeleid en wij, als organisaties, kunnen daarin een grote steen bijdragen. De investering is groot, maar de beloning is nog vele malen groter. Daaropvolgend spraken twee collega’s van Facilicom, Rogier Verbeek en Joost Ploos van Amstel. In deze presentatie zetten zij de plannen van Facilicom uiteen om in 2030 al CO2-neutraal te zijn. Hierbij werd uitgelegd op welke manier dit bereikt zou worden en welke investering daarmee gepaard gaat. Deze sprekers reikten de hand naar relaties om deze transitie samen met Facilicom aan te gaan. Yvette Watson sloot de dag af met een inspirerend verhaal over haar betrokkenheid bij verduurzaming en koppelde dit aan de introductie van de toekomststoel. Het doel hiervan is om men bewust te maken van de invloed die keuzes, gemaakt in bijvoorbeeld vergaderzalen, op de toekomst hebben.

Samen koploper met Facilicom

Volgens de wet moeten organisaties vanaf 2050 CO2-neutraal zijn. Facilicom sprak haar ambitie uit om al in 2030 CO2-neutraliteit te bereiken. “Wet- en regelgeving is voor de achterblijvers, CO2-neutraliteit is nu alleen nog voor de koplopers”, aldus Jan Rotmans. Facilicom heeft daarom haar relaties uitgenodigd om samen de koplopers te worden in deze energietransitie.

Middels eigen expertise gaat Facilicom CO2-neutraliteit waarmaken. Het energiemanagement van Facilicom heeft zijn experts ingezet om een nauwkeurig rapport op te stellen waarin alle te nemen maatregelen inclusief investering zijn opgenomen. Hier zijn de plannen voor de uitvoering op gebaseerd. Facilicom maakt daarbij gebruik van haar zelf ontwikkelde methode om dit plan zo kosteloos mogelijk te realiseren. Deze methode heet Zero Budget Sustainability. Jaarlijks wordt door iedereen een budget vrijgemaakt voor energiekosten. De energiebesparende maatregelen leveren besparingen op die ingezet kunnen worden om nieuwe energiebesparende maatregelen te implementeren. Zo kan met hetzelfde energiebudget, dat nu al jaarlijks wordt betaald, de transitie plaatsvinden.

Houd Facilicom in de gaten

Kijk op deze site om op de hoogte gehouden te worden van de vorderingen omtrent het plan om CO2-neutraal te worden.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Facilicom Energiemanagement via e-mail of telefoon.

E-mail: energie@facilicom.nl
Telefoonnummer: 088 – 298 6700

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen