Eigenrisicodrager voor de WGA, een verstandige keuze?

Veel bedrijven zijn Eigenrisicodrager (ERD) geworden voor de WGA, maar vragen zich af of dit nog wel verstandig is. De kosten blijken namelijk hoger dan verwacht en medewerkers met een WGA-uitkering gaan niet meer aan het werk. Een groot aantal werkgevers is inmiddels ook weer teruggegaan naar publiek verzekeren bij het UWV. In dit whitepaper worden verschillende standpunten en invalshoeken beschreven en leggen we uit hoe grip te krijgen is op activering en hiermee uitstroom. Daardoor worden de kosten lager. 

Probleemstelling

U heeft gekozen voor het Eigenrisicodragerschap en de eerste jaren waren de kosten lager dan bij publiek verzekeren. Inmiddels wordt de groep WGA-ers steeds groter en hervat niemand in arbeid. Vooraf werd niet verwacht dat de meeste instroom in de WGA volledig arbeidsongeschikt zou zijn, dit blijkt wel het geval. Bovendien blijkt in de praktijk dat medewerkers vaak na 5 jaar nog steeds recht hebben op WGA en dus 10 jaar in de kosten van werkgever kunnen vallen. Dit terwijl uitgangspunt van de WGA is dat men binnen 5 jaar weer kan werken. In de praktijk blijkt dit anders te zijn.
De afstand tot de arbeidsmarkt is te groot en men kan niet werken door de aandoeningen. U vraagt zich af of begeleiding zin heeft bij 80-100% arbeidsongeschiktheid. Re-integratietrajecten verhogen de kosten en leveren niets op. UWV zegt dat er nu geen mogelijkheden zijn maar in de toekomst wel, terwijl algemeen bekend is dat bij bepaalde aandoeningen men nooit meer aan het werk komt. Hoe nu verder? Toch weer terug naar publiek verzekeren? 


Download het volledige whitepaper

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen