Een Social Return on Investment van 95 procent

Overheden vragen tegenwoordig ook bij kleinere aanbestedingen om social return of social return on investment (SROI). Bij Axxicom Thuishulp is het creëren van werk voor 'mensen met een etiket' dan ook bijna dagelijks werk. In Groningen is dat wel heel succesvol: de doelstelling was een social return on investment van 5 procent, het werd maar liefst 95 procent. Een gezamenlijke prestatie van Axxicom Thuishulp, de gemeente Groningen en het UWV.

Annet Post, teamcoördinator bij Axxicom Thuishulp: 'Een van de voorwaarden bij de aanbesteding in Groningen was de verplichting dat we ons moesten inspannen om mensen met een etiket, zoals dat heet, aan het werk te helpen. Mensen dus die stonden ingeschreven bij het UWV of die een uitkering volgens de Wet Werk en Bijstand ontvingen via de gemeente.' Punt is natuurlijk dat de kandidaten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die Axxicom Thuishulp en opdrachtgever de gemeente stellen. Ook moeten ze op korte termijn beschikbaar zijn. Dat was geen probleem voor Carolina Vogel, accountmanager bij de gemeente Groningen en coördinator van Werkgeversservicepunt Zorg & Welzijn, een samenwerkingsverband van de gemeente en het UWV. Annet Post: 'Carolina zei: kom maar op met jullie wensen, wij zorgen wel voor de juiste mensen. Zo bleek het in de praktijk ook te gaan. Carolina weet wat wij van onze thuishulpen verlangen en selecteert op basis daarvan de geschikte kandidaten. Dat werkt zo goed dat inmiddels negen van de tien thuishulpen uit het circuit van het UWV en de gemeente Groningen komen. En dan praten we zowel mensen met een korte als met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. In 2012 waren het er maar liefst 28. De doelstelling voor SROI was 5 procent, maar we scoren nu meer dan 95 procent.'

Snel, efficiënt en zorgvuldig

Carolina Vogel: 'Het succes van de formule zit in de korte lijnen die we hier hebben en in het feit dat wij kandidaten selecteren op basis van de wen- sen van Axxicom. We zijn daarin ongeveer net zo snel en efficiënt als een uitzendbureau. Alleen hebben wij meer ruimte voor een zorgvuldige bege- leiding. En de winst is in ons geval maatschappelijk: minder uitkeringen en meer mensen aan het werk.' Het succes in de stad Groningen smaakt naar meer. Annet Post is dan ook zeer actief in het promoten van deze werkwijze in de vele andere gemeenten waar ze teams heeft werken of inschrijft op aanbestedingen. Ook Carolina Vogel draagt het succes uit. 'Ik heb vorig jaar november nog een delegatie van de gemeente Rotterdam hier gehad. Zij zaten in een aanbestedingsproces en wilden graag weten hoe het hier werkt. Langzamerhand raken ook andere gemeenten enthousiast over onze aanpak. Maar dat zouden er nog veel meer mogen worden.'

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen