Duurzaamheid betaalbaar maken

De afgelopen drie decennia bekleedde Louis Hiddes verschillende directiefuncties bij bouwers en ontwikkelaars. Sinds 2013 staat hij aan het hoofd van het grootste thermische smart grid voor warmte- en koudelevering in Europa: Mijnwater B.V. Zijn missie? Het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Facilicom Energiemanagement is een van zijn partners om dat doel te bereiken. 

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving kan op vele manieren. Maar bij een aantal ervan zet Hiddes vraagtekens: ‘Neem de aanvoer van wind- en zonne-energie, dat fluctueert nogal en het opslaan ervan is lastig. En is warmte uit biomassa wel zo’n goede oplossing? Je verbrandt organisch materiaal en vernietigt ook een deel van de habitat van kleine nuttige organismen. Bovendien wek je warmte op die je lang niet altijd kwijt kunt. Ik zie te vaak dat het daarom zo maar wat wordt rondgepompt.’

Uitmuntend

Hiddes vertelt in het kort waarom Mijnwater wel een goed alternatief is: ‘Na de sluiting van de steenkoolmijnen in Heerlen en omstreken liepen de mijngangen vol met grondwater. Dat water wordt door de aarde op natuurlijke wijze verwarmd. Hoe dieper je komt, hoe warmer het water. Bovenin is het een graad of zestien, terwijl het verder naar beneden rond de dertig graden Celsius is. Je bent dom als je die energie niet gebruikt. Door gebouwen te koelen en te verwarmen met dit water bespaar je fossiele brandstoffen. Je hebt namelijk alleen energie nodig voor het oppompen en het verpompen van het warme en koude water. Deze energie kun je opwekken met zonnepanelen en warmtepompen. Daardoor is het systeem goedkoop en zijn de CO2-emissies verwaarloosbaar.’ In 2015 kreeg Mijnwater de European Geothermal Innovation Award, een onderscheiding die blijk geeft van uitmuntendheid op het gebied van de meest intelligente toepassingen van geothermische energie.

Schaalvergroting

Op het moment zijn er iets meer dan driehonderd woningen aangesloten op het mijnwatersysteem. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Eind september 2018 nam het Limburgs Energie Fonds, een 100% deelneming van de provincie Limburg, Mijnwater BV over. Daarmee is er financiële slagkracht om schaalvergroting mogelijk te maken. Aansluiting van nog eens 4.500 woningen en andere gebouwen is in voorbereiding. Daaronder valt ook het bijna gerealiseerde Maankwartier in Heerlen. Dit nieuwe stadsgebied van ongeveer 50.000 m2 verbindt de twee centrumdelen van de stad. Mijnwater zorgt ervoor dat de woningen, winkels, kantoren en het hotel in het Maankwartier verwarmd en gekoeld worden en warm water krijgen.

Joost Ploos van Amstel in gesprek met Louis Hiddes

Cloudachtig netwerk

Het mijnwaterconcept heeft sinds de start een grote ontwikkeling doorgemaakt. Hiddes legt uit: ‘Het concept bestaat uit een groot distributienetwerk, dat is opgebouwd uit verschillende clusternetwerken. Elk cluster bestaat uit een aantal gebouwen. Binnen zo’n cluster vindt de energie-uitwisseling plaats, afhankelijk van de warmtebehoefte van de verschillende gebouwen binnen zo’n cluster.’ Het draait nu allemaal om tijd en intelligentie: het herkennen van de vraag. ‘We proberen de energie zo goed mogelijk te sturen, afhankelijk van de behoefte. Als je weet dat er een hittegolf of koufront nadert, weet je wanneer er behoefte is aan verwarmen of koelen en kun je daar efficiënt op inspelen. Het water wordt opgeslagen op basis van het ‘vat in vat’ principe. Het sterk geïsoleerde binnenvat, met daaromheen een betonnen buitenvat, houdt de duurzaam verkregen warmte lange periode vast met een minimaal warmteverlies. Als er vraag is, wordt de warmte via een warmtenet afgegeven aan de afnemers in een gebied. ‘Een structuur van buffervaten is een cloudachtig netwerk dat lokale energiestromen slim koppelt’, vertelt Hiddes. ‘De energie is en blijft beschikbaar.’

Uitbreiding

Er zijn vergevorderde plannen om deze duurzame energielevering uit te breiden naar 110.000 woningen in de komende jaren. Mijnwater levert zo een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Parkstad Limburg om in 2030 tot een reductie van 65% CO2 -uitstoot te komen. Het idee van energie-uitwisseling, energie op het juiste moment gebruiken en het inzetten van restwarmte is overal ter wereld toe te passen. Verschillende Europese steden hebben dan ook al interesse getoond. Hiddes: ‘Ik heb het altijd een uitdaging gevonden om niet alledaagse wegen te zoeken en om duurzaamheid betaalbaar te maken. Dat zijn we ook verplicht aan ons nageslacht. Hoe lastig het soms ook is om de juiste partners te vinden die het avontuur met je durven aan te gaan. Bij Facilicom Energiemanagement proef ik een vergelijkbare bevlogenheid.’ Joost Ploos van Amstel, directeur van Facilicom Energiemanagement, vult aan: ‘Duurzaam handelen is de nieuwe werkelijkheid, daar kan niemand meer omheen. We bieden energiemanagement aan als dienst, waarbij we ondernemingen en instellingen helpen om stapsgewijs naar een CO2-neutrale organisatie te groeien. Het begint allemaal met het monitoren van het energieverbruik en het inzichtelijk maken van de energiekosten. En dat doen we in dit geval voor Mijnwater en hun klanten.’

Webapplicatie

Voor Mijnwater als energiemaatschappij is het facturatieproces geen kernactiviteit. Hiddes heeft de facturatie daarom doelbewust uitbesteed. ‘Je moet niet alles in eigen huis willen regelen. Het is beter om daarvoor de juiste partners te kiezen. Via haar webapplicatie zorgt Facilicom Energiemanagement dat bewoners en andere gebruikers de facturen kunnen betalen. Daarnaast verzorgt Facilicom de debiteurenbewaking en beantwoorden ze alle vragen die via de helpdesk binnenkomen. Via mijn-energiefactuur.nl kunnen de afnemers alle relevante informatie, zoals energietarieven en –facturen, bekijken.’ 

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen