De Rabobank helpen energie te besparen

De facilitaire dienstverlening kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de MVO-doelstellingen van klanten. Met het realiseren van social return en het bieden van gezonde voeding bijvoorbeeld, maar ook met het besparen op energie. Daar kan Facilicom nu nog meer in betekenen na de overname van Ploos Energieverlening. Ploos is onder meer heel succesvol bij de Rabobank, een bank die MVO hoog in het vaandel heeft staan.

De overheid heeft tal van meerjarenafspraken gemaakt waarin sectoren zich vastleggen op energiebesparing, of officieel: het bevorderen van energie-efficiëntie. In de financiële dienstverlening doen tien bedrijven mee aan zo'n Meerjarenafspraak. Een daarvan is de Rabobank. Om de doelstellingen te halen heeft de bank in 2002 Ploos Energieverlening ingeschakeld. Het is letterlijk een win-win-win-situatie geworden. De eerste wins waren al snel behaald door een kritische check in de meterstanden en energienota's.Aan de volgende win wordt gewerkt: het steeds verder terugdringen van het energieverbruik op de honderden locaties van de Rabobank: kantoren, bankvestigingen, en geldautomaten.

Besparingspotentieel

Een van de sterke wapens van Ploos is de in eigen beheer ontwikkelde webapplicatie 'Bespaar'. Daarin zijn, bijvoorbeeld, alle energienota's opgenomen die al die de afzonderlijke Rabobanken betalen. De applicatie controleert of de facturen correct zijn, of de gecontracteerde energievermogens die worden vermeld kloppen met wat daadwerkelijk wordt geleverd, en of het bedrag aan energiebelasting wel juist is berekend. Het op al die facturen vermelde energievolume is meteen de basis voor het in kaart brengen van het energieverbruik van elke afzonderlijke locatie. De applicatie berekent vervolgens automatisch of een locatie meer energie verbruikt dan gemiddeld, en hoeveel. Dat is meteen het besparingspotentieel. Omdat van veel meters dagelijks de meetdata binnenkomen, kan Ploos de data bovendien steeds analyseren, afwijkingen signaleren en daarop reageren.

Wettelijke verplichting

Bij de Rabobank bezoekt Ploos elk jaar de tien procent slechtst scorende locaties, kijkt waar het hoge verbruik door wordt veroorzaakt, en stelt een plan op om het verbruik terug te dringen. Dat gebeurt overigens niet alleen omdat de bank zijn afspraken met de overheid wil nakomen of gewoonweg wil besparen op energieverbruik en dus kosten, het is ook een wettelijke verplichting. Zoals Facilitair! al eerder schreef zijn bedrijven die meer dan 50.000 kWh per jaar verbruiken verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Bedrijven met een verbruik van meer dan 200.000 kWh per jaar moeten zelfs een actueel energiebesparingsplan klaar hebben liggen. Daar wordt steeds strenger op gecontroleerd. Bedrijven die niet voldoen aan deze verplichting plegen een milieudelict en kunnen een forse boete krijgen. De Rabobank heeft overigens de lat op eigen initiatief hoger gelegd: besparingsmaatregelen mogen meer kosten, de bank hanteert namelijk een terugverdientijd van zeven jaar.

Het levert geld op

Ploos stelt elk jaar voor 10 procent van de locaties een energiebesparingsplan op. Na tien jaar is elke locatie bezocht en kan het bedrijf beginnen aan een nieuwe ronde. Want door voortschrijdende technieken en inzichten is dan bij al die locaties weer meer te besparen. Het doorlopende karakter van het proces ligt ook besloten in de huidige meerjarenafspraak die een looptijd heeft van 2005 tot 2020 en moet leiden tot een energieverbetering van 30 procent. Dankzij de maatregelen die Ploos voorstelt, kan de Rabobank aan die doelstelling voldoen: de bank weet het energieverbruik jaar op jaar met meestal 2 procent en soms zelfs veel meer terug te dringen. Dat vergt natuurlijk wel investeringen. Ook daar heeft Ploos een oplossing voor: Zero Budget Sustainabilty. De klant zet het energiebudget vast en laat de betaling verlopen via Ploos. Ploos gebruikt het geld om de energierekening te voldoen én te investeren in energiebesparende maatregelen. Ook bij de Rabobank werkt Ploos zo. Dat betekent dat het inschakelen van Ploos het bedrijf in feite niets kost, maar alleen maar oplevert: niet alleen een kleinere footprint, maar op termijn ook een forse besparing in geld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op ploos-energie.nl. Lees ook 'Elk kantoor kan 15 procent energie besparen', dat eerder werd gepubliceerd op facilitaironline.nl. Ook interessant: de Resultatenbrochure 2014 van de Rijksoverheid over de Meerjarenafspraken 2005-2020. En het rapport 'Health, Wellbeing & Productivity in Offices' waarin is te lezen dat een gezond binnenklimaat leidt tot een productiviteitsstijging van 11 procent.

Beter binnenklimaat, lagere kosten

Bij de renovatie van het kantoor van Rabobank Eindhoven-Veldhoven heeft Ploos Energieverlening onder meer het energieverbruik voor het klimatiseren drastisch weten terug te dringen. De vestiging wilde het binnenklimaat verbeteren, en liefst op een duurzame manier. Ploos adviseerde een relatief nieuwe techniek: ionisatie. Ionen, zuurstofdeeltjes die elektronisch zijn geladen, breken verontreinigingen in de lucht af en remmen de vermenigvuldiging van bacteriën, schimmels en virussen. Daardoor is er veel minder ventilatie nodig. Door de nieuwe techniek zijn de kosten voor verwarmen, koelen en ventileren in het Eindhovense Rabobank-kantoor gehalveerd. Zeker zo belangrijk: de klachten over de luchtkwaliteit zijn verdwenen. De verwachting is dat dat zich vertaalt in minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit, zoals de World Green Building Council stelt. Ook hier gaat het om een investering die al snel geld oplevert: de terugverdientijd van het ionisatiesysteem ligt tussen de drie en vier jaar.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen