Energietransitie kan zichzelf financieren

De energietransitie kan zichzelf financieren. Door te besparen op energieverbruik komt geld vrij dat kan worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Het is een vliegwielconstructie die uiteindelijk fors geld kan opleveren. Facilicom Solutions Energiemanagement gaat het in eigen huis bewijzen: in 2030 moet heel Facilicom CO2-neutraal zijn en op grote schaal zijn eigen hernieuwbare energie opwekken en opslaan. Kosten: nihil. Opbrengsten: een besparing van zo’n 50 procent op energie. Bedrijven en organisaties die eveneens willen vergroenen en geld willen verdienen, kunnen zich aansluiten.

Facilitair! schreef er al eerder over: Facilicom Solutions Energiemanagement heeft met het concept Zero Budget Sustainability een ingenieuze constructie opgezet om vergroening mogelijk te maken zonder dat een bedrijf of organisatie daar geld voor hoeft uit te trekken. De klant zet het energiebudget vast en laat de betaling verlopen via Facilicom Solutions Energiemanagement. Het geld wordt in eerste instantie gebruikt om de energierekening te voldoen, maar het bedrijf neemt tegelijkertijd allerlei maatregelen om energie te besparen. Het geld dat daarmee vrijkomt kan worden geïnvesteerd in het zelf opwekken en opslaan van hernieuwbare energie, maatregelen die de kosten voor energie nog verder zullen terugdringen. Joost Ploos van Amstel van Facilicom Solutions Energiemanagement: ‘In een van de kantoren van Facilicom kunnen we met een eenvoudige maatregel waarschijnlijk 30 duizend euro per jaar besparen. Dat betekent dat we alleen al door deze ene ingreep in vijftien jaar tijd 450 duizend euro kunnen investeren in vergroening.’

Eigen energie opwekken

Joost Ploos-van Amstel
Joost Ploos-van Amstel

Het energiebeleid van Facilicom, zoals recent vastgelegd in de nieuwe Energiebeleidsverklaring, is geheel op deze leest geschoeid. De plannen zijn ambitieus, heel ambitieus. Facilicom wil in 2030 volledig CO2-neutraal zijn. Het bedrijf hanteert daarbij de Trias Energetica, die voorschrijft dat alleen in laatste instantie nog gebruik wordt gemaakt van fossiele energie. Maar zelfs dat wil Facilicom niet. Doel is om in 2030 in het geheel geen fossiele energie meer te gebruiken, dus alleen nog maar elektriciteit, gas en warmte te gebruiken die 100 procent duurzaam is opgewekt (het gas dat dan eventueel nog wordt gebruikt mag alleen biogas zijn). Alle auto’s rijden dan elektrisch of op duurzaam geproduceerde brandstoffen. Ook opvallend: het bedrijf gaat over op ‘grootschalige eigen opwekking middels windturbines, zonneparken, warmtecentrales en WKO’s (...) gecombineerd met opslagmogelijkheden, zoals batterijen.’ Facilicom gaat dus niet alleen zelf energie opwekken, maar ook over tot eigen opslag, waarmee het bedrijf nog onafhankelijker wordt van energieleveranciers en dus ook van stijgende energieprijzen.

Budgetneutraal te realiseren

Het mooie is dat al die ambitieuze plannen budgetneutraal zijn te realiseren. Het geld voor de investeringen wordt verdiend door te besparen op energie. Joost Ploos van Amstel kan er met veel bevlogenheid over praten. ‘Het is zonde dat we nog elektriciteit afnemen van kolencentrales. Dat is letterlijk geld verbranden: je investeert dat geld nergens anders in dan in het verbranden van kolen. Wij gaan actief op zoek naar maatregelen om energie te besparen. Het geld dat dan overschiet kan worden geïnvesteerd in duurzame energie. En als je er ook nog eens toe overgaat die duurzame energie zelf te gaan opwekken, maak je een dubbelslag.’ Dan moet er wel voldoende energie kunnen worden bespaard. ‘Er is nog zoveel mogelijk. Ook bij Facilicom. Alleen verwarmen en koelen als het nodig is, ketels uit in het weekend, slimme ventilatiesystemen, goede isolatie, kieren dichten, warmtekoudeopslag, overal led-verlichting met bewegingssensoren. We kunnen denk ik tegen de 50 procent besparen op het energieverbruik.’

Het eerste grote CO2-neutrale bedrijf

facilicom groen, mvo

Facilicom is, voor zover hij weet, het eerste grote bedrijf in Nederland dat nu als beleid heeft om in 2030 CO2-neutraal te zijn. ‘Waarbij het natuurlijk ook nog eens belangrijk is dat we meteen aangeven hoe we dat gaan doen, en hoe we het gaan betalen.’ Horizon daarbij is vijftien jaar. ‘We nemen alle maatregelen die zich in gemiddeld vijftien jaar laten terugverdienen.

We gaan natuurlijk niet zomaar investeren in gehuurde kantoren met slechte energieprestaties, die stoten we af. Of we gaan eisen stellen aan de verhuurder in ruil voor langjarige contracten. Of we gaan wel investeren, maar dan alleen als we dat terugverdienen met een korting op de huur.’ De horizon van vijftien jaar betekent ook dat het energiebudget voor die periode wordt vastgezet. ‘Dan zijn de investeringen terugverdiend, tenminste gemiddeld gezien: sommige investeringen hebben een terugverdientijd van 20 jaar, andere verdien je al terug in een half jaar.’ In 2032 gaat het bedrijf eraan verdienen. ‘Dan kan het energiebudget dus misschien wel met 50 procent omlaag.’

Garanties van overheid of EU

Hij wil andere bedrijven en organisaties van harte uitnodigen om mee te doen. ‘Wat we bij Facilicom doen, kunnen we bij iedereen doen. Vrijwel overal is energie te besparen en kunnen we, met een gelijkblijvend energiebudget, gaan investeren in verduurzaming.’ Zeker bij gemeenten, onderwijsinstellingen en zorginstituten is dat eenvoudig. ‘Dat zijn organisaties waarbij de continuïteit zo goed als gegarandeerd is. Bij bedrijven is er wel een risico. De meeste maatregelen hebben een langere terugverdientijd, en dat betekent dat we die investeringen moeten voor financieren. Dat is een risico als een bedrijf failliet gaat.’ Dat kan worden opgelost als bedrijven samen een pool vormen en bijvoorbeeld vijf promille van hun energiebudget in een gezamenlijke pot stoppen om dat soort risico’s af te dekken. ‘Maar ook de overheid zou hier een rol in kunnen spelen door een fonds op te richten. Niet om de transitie te financieren, maar als garantstelling.’ Dergelijke revulving-fondsen zijn er al, maar op provinciaal niveau. ‘Het zou veel handiger zijn als er een landelijk fonds komt.’ Hij is al in gesprek met de landelijke overheid en denkt erover om ook in Brussel aan te kloppen. ‘Ook de EU heeft daar middelen voor en kan daar iets in betekenen. Nogmaals: niet om te financieren, maar alleen om het vliegwiel op gang te brengen.’

Lees ook:  Hernieuwbare energie wordt een echte banenmotor, zo is te lezen in de Annual Review 2017 van het International Renewable Energy Agency (IRENA)

Subsidie voor investeringen in hernieuwbare energie

Bedrijven en organisaties die hernieuwbare energie willen gaan produceren, kunnen daarvoor subsidie krijgen. De Subsidieregeling Duurzame Energieproductie, afgekort SDE+, opent elk voorjaar en najaar voor een nieuwe ronde subsidieaanvragen. De regeling is opgesplitst in de categorieën zon, wind, water, biomassa en geothermie (warmte en koeling uit de grond of via opslag in de grond). De inschrijving voor de ronde van dit najaar opent op 3 oktober, 9:00 uur. Waarschuwing: de regelingen zijn ingewikkeld, verschillen per maatregel en het subsidiebedrag is doorgaans afhankelijk van de (beoogde) opbrengst. Meer informatie en actuele gegevens zijn te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op deze site ook een voorlichtingsfilm van 4 minuten over de regeling. Bedrijven en organisaties die nog verder willen gaan en willen zoeken naar slimme oplossingen waarmee niet alleen hernieuwbare energie wordt opgewekt, maar ook de kosten van de opwekking worden teruggedrongen, komen wellicht in aanmerking voor een extra subsidie: de subsidie Hernieuwbare Energie. In die pot zit 50 miljoen euro. Inschrijven kan tot 31 maart 2018.

Een beknopte wegwijzer voor consumenten

Consumenten met oudere huizen kunnen veel energiewinst behalen met de isolatie van vloer, muren en dak en het vervangen van ramen door driedubbel glas. Het verbruik van gas zal daardoor fors dalen. Wie twee of meer van dit soort maatregelen tegelijk neemt, kan daarvoor subsidie krijgen, en dat kan oplopen tot duizenden euro’s. Klik hier voor globale informatie over zowel nationale als lokale subsidies. Iets gerichter is de informatie die is te krijgen bij duurzaambouwloket. Op milieucentraal zijn veel waardevolle tips te vinden over energie besparen, zelf groene energie opwekken en andere manieren om het milieu te sparen. Op duurzamewarmte.nl veel informatie voor alternatieven voor gasverwarming, wat er mogelijk is in de eigen situatie en welke subsidies er zijn. Voor wie naar zijn gevoel te weinig weet van energiemaatregelen zijn er onafhankelijke adviseurs als Hoom. Deze coöperatie zonder winstoogmerk geeft tegen faire tarieven adviezen over energiebesparing en zelf energie opwekken, vraagt voor elke maatregel drie offertes bij goed aangeschreven bedrijven, helpt bij de keuze van leveranciers en doet de eindoplevering.

Zelf een energiecoöperatie beginnen

Ook een idee: met vrienden, familie of buren een energiecoöperatie beginnen. Daar zijn prachtige voorbeelden van. Zoals Friese dorpen die met die ene windmolen die ze hebben niet alleen geheel groen zijn geworden, maar ook winst maken, geld waarmee ze lokale voorzieningen in stand weten te houden. Of de Limburgse Coöperatie Zuidenwind die de overwinst eerst heeft geïnvesteerd in een glasvezelnet voor de buurt, en nu asbestdaken van boerenschuren wil gaan saneren, op voorwaarde dat de coöperatie daar dan zonnepanelen op mag installeren. Op de site hieropgewekt.nl veel meer voorbeelden van coöperaties en andere collectieven per provincie en op plaatsnaam gerangschikt, en bovendien een stappenplan voor beginnende coöperaties.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen