Blog | Datagedreven werken om waarde te creëren

Nieuwe (data)technologie verovert een steeds grotere plek in het facility management. Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden om als facilitaire dienstverlening aantoonbaar van toegevoegde waarde te zijn voor mensen en organisaties. Nemen we als facility managers het voortouw?

Met de groeiende belangstelling voor extreme customer centricity en de opmars van smart buildings doet nieuwe technologie op steeds meer plekken een intrede in het domein van facility management. Volgens onderzoek van Twynstra Gudde in opdracht van FMN zien facility managers technologie - samen met duurzaamheid en klantgerichtheid - als prioriteit op de ontwikkelagenda.

Als Facilicom Group omarmen we de technologische mogelijkheden al volop. Zo is datagedreven een van de strategische pijlers van de Facilicom Group. We experimenteren met slimme gebouwbeheersystemen om efficiënter en effectiever te werken. We zijn er namelijk van overtuigd dat we met de juiste technologisch toepassingen nieuwe stappen kunnen zetten in onze missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Met datatools, machine learning en predictive analysis kunnen we namelijk beter en pro-actiever inspelen op de vragen en wensen van onze klanten.

Er gebeurt binnen het facility management inmiddels ook steeds meer op het gebied van bijvoorbeeld robotisering en sensoring. Zoals Bob de Wit, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit, vertelde tijdens de najaarsconferentie van beroepsvereniging FMN, neemt de groei van technologische innovaties de komende jaren alleen nog maar verder toe. De technologische ontwikkelingen zijn dan ook niet meer weg te denken uit ons vakgebied.

De disruptieve technologie van nu en straks levert een bijdrage aan evidence based en datagedreven facility management. We kunnen op basis van feiten en cijfers precies laten zien hoe onze dienstverlening voldoet aan de behoeften van specifieke eindgebruikers. We maken er dan bijvoorbeeld de échte duurzaamheid van een gebouw, de échte mate van gastvrijheid in kantoren en de échte bijdrage van eten en drinken aan vitaliteit mee inzichtelijk. Op die manier ontstaan nieuwe mogelijkheden om facility management te baseren op cijfers en feiten in plaats van een onderbuikgevoel - en om niet te sturen op kosten en kwaliteit, maar op de concrete impact van de dienstverlening op het succes van mensen en organisaties.

Toch lijkt het soms alsof we nog niet voluit met de vernieuwende ontwikkelingen aan de slag gaan - en afwachtend staan tegenover de integratie van nieuwe technologieën en datagedreven manieren van werken in onze dienstverlening en businessmodellen. De grote uitdaging voor facility managers wordt nu om daadwerkelijk de lead te nemen in de vernieuwing die nieuwe technologie meebrengt. De kernvraag daarbij is: neem je het voortouw en pak je de regie, of laat je de ontwikkelingen je overkomen?

De inspirerende voorbeelden uit de praktijk zijn er steeds meer. Uit onderzoek weten we dat een gastvrije ontvangst bijdraagt aan het plezier en de prestaties van medewerkers - en daarmee aan het succes van organisaties. Met behulp van sensoring en andere technieken voor smart buildings kunnen we hieraan een nieuwe impuls geven. We kunnen bijvoorbeeld een fijner binnenklimaat creëren, hetgeen een positieve impact heeft op het welbevinden en de effectiviteit van medewerkers.

Als facility managers kunnen we ook veel leren van de koplopers in sectoren zoals de retail, leisure en real estate. Ook het werk van Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen is wat mij betreft een bron van inspiratie. Mobach ontving recent de Deltapremie voor zijn onderzoek naar ruimten en diensten die ervoor zorgen dat mensen zich prettiger voelen. Dat is een signaal dat we als branche op een kantelpunt staan en daadwerkelijk toegroeien naar value driven service. Daarmee kunnen we onze dienstverlening nauwgezet afstemmen op de doelen en (latente en manifeste) behoeften die individuele eindgebruikers hebben - en vervolgens een bijdrage leveren aan het succes van organisaties.

We staan nu dus voor de uitdaging om de unieke kansen te benutten die technologie ons geeft om van grotere betekenis te zijn voor mensen, organisaties en een inspirerende leefomgeving. Met volle vaart de toekomst in!

Rogier Verbeek, directeur Klant en Markt Facilicom Solutions

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen