VIVAT Verzekeringen en Trigion - Cocreatie met concurrenten

VIVAT Verzekeringen, het moederbedrijf van verzekeraars als Reaal, Zwitserleven en Proteq, wil komen tot een integrale samenwerking tussen de facilitaire diensten. Dat die diensten worden uitgevoerd door vier verschillende facilitaire aanbieders, ziet het bedrijf niet als een probleem. Dus hebben Trigion, SparQ, Sodexo en ISS de handen ineen geslagen.

Het is misschien niet revolutionair, maar het gebeurt nog niet veel: integrale samenwerking tussen verschillende facilitaire aanbieders. 'Ik denk dat het een ontwikkeling is die je steeds vaker zult zien,' zeg Martijn Schot, regisseur facilitaire diensten bij VIVAT. 'We vormen samen één facilitair bedrijf, dus mag er niet veel verschil zitten in de diensten.' In het kantoor in Alkmaar zijn receptie, beveiliging en koffie corner al samengebracht in één unit. 'Receptie en beveiliging ondersteunden elkaar al waar nodig. SparQ doet nu in de rustige uren ook de koffie corner, dan kan Sodexo zich op andere taken richten. Maar het kan natuurlijk nog een stap verder. Als het druk is aan de balie kan de Trigion- beveiliger de koffie zetten. Dat soort stappen gaan we nu zetten.'

Elkaar versterken

Nationaal accountmanager Lonneke Ahlers van Trigion zag in eerste instantie wel wat hobbels. 'Maar al bij de eerste bijeen- komst met SparQ en Sodexo kwamen we tot de conclusie dat we allemaal dezelfde uitdagingen ervaren en bovenal hetzelfde doel hebben. Daarin kunnen we elkaar dus helpen en versterken en vooral ook van elkaar leren. Ik word er ook heel enthousiast van. Veel klanten hebben wel een dergelijke wens, maar zijn nog niet zover om het daadwerkelijk te gaan doen. Mooi dus dat het hier wel kan.' Martijn Schot ziet niet eens zoveel verschil met een ander uitbestedingsmodel. 'Als ik alles zou hebben uitbesteed aan Facilicom zouden Trigion, Trigion Receptieservices, Prorest en Gom ook met elkaar om tafel moeten om de diensten goed op elkaar af te stemmen.'

Customer journey

Martijn Schot en Lonneke Ahlers

Het plan is inmiddels klaar. Trigion, SparQ, Sodexo en ISS beginnen met een bewustwordingssessie voor de uitvoerende medewerkers. Lonneke Ahlers: ‘Volgende stap is een customer journey door uitvoerende medewerkers door de vier panden. Ook komt er een structureel overleg op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.’ Martijn Schot: ‘We hebben nu al elke week overleg met de mensen op de werkvloer. Nu leveren wij als facilitair bedrijf daar meestal de input. Hoe mooi zou het zijn als dat andersom gaat. Zij zijn immers de specialisten, zij kunnen ons vertellen hoe het beter kan. Dat doen ze nu ook wel, maar per specialisme. Ik vind het interessant om te zien wat er gaat gebeuren nu we de leveranciers aan elkaar koppelen. Ik denk dat daar iets heel leuks uit kan ontstaan.’

Vliegwieleffect

Bijzonder, co-creatie met concurrenten. Lonneke Ahlers: 'Maar binnen VIVAT zijn we natuurlijk geen concurrenten. Ik zie het als een kans. Trigion streeft naar zo lang mogelijke relaties met klanten. Als we erin slagen echt één team te vormen, worden we bijna onmisbaar voor VIVAT.' Martijn Schot ziet grote mogelijk- heden. 'We zetten nu een eerste stap. Maar ik zou zeggen: maak het groter, ga verder.' Dat ziet hij ook wel gebeuren. 'De betrokkenheid en de passie van mensen worden veel groter als ze zelf mede kunnen bepalen hoe ze hun werk inrichten. Ik hoop op een vliegwieleffect. Ik hoop dat als dit wiel eenmaal gaat draaien, het heel lang blijft draaien.'

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen