De toegevoegde waarde van de adviseurs van Facilicom Solutions is zichtbaar.

"De toegevoegde waarde van de adviseurs van Facilicom Solutions is zichtbaar. Naast dat ze hun werkzaamheden kundig uitvoeren, zijn ze ook alert op zaken zoals uitvoeringsfouten. Zo werden we geattendeerd op een fout in de dakbedekking waardoor waterschade, overlast en extra kosten zijn voorkomen. We vinden het dus ook zeker zinvol om na een renovatie of bij oplevering van een nieuwbouw een inspectie te laten uitvoeren om de kwaliteit van het werk vast te stellen."

Henk de Kock, bestuurder  VCO De Kring

Scholenvereniging VCO De Kring in Brielle telt 11 middelgrote basisscholen en verzorgt onderwijs voor circa 2.200 leerlingen.  De scholen liggen verspreid over de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Rotterdam, Westvoorne en Nissewaard. De gemeenten hevelden in januari 2015 het beheer en onderhoud van alle gebouwen over naar de schoolbesturen. Ook VCO De Kring kreeg met deze nieuwe situatie te maken en pakte het meteen zorgvuldig aan. De meeste van haar schoolgebouwen zijn in de jaren '80 gebouwd en hebben een gezamenlijke oppervlakte van 12.000 m².

Kijkend naar de gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen verwacht het schoolbestuur op de korte termijn groot onderhoud. VCO De Kring vroeg Facilicom Solutions - Asset advies om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen om de te verwachten onderhoudsactiviteiten inzichtelijk te maken. Het plan helpt het schoolbestuur scherp te krijgen wat de scholen te wachten staat. Daarnaast ondersteunt het meerjarenonderhoudsplan bij het dagelijks beheer én dient het ook als referentiekader voor het afsluiten van onderhoudscontracten en voor de financiële boekhouding. Korte communicatielijnen en snel schakelen zorgden voor een vlotte afhandeling van zowel inspectie ter plaatse als het opstellen van het onderhoudsadvies. Ook zijn geconstateerde gebreken opgenomen en direct gecommuniceerd. Door adequaat te reageren, zijn mogelijke vervolgschades voorkomen.

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen