Facilicom Solutions heeft voor deze accommodaties onderhoudsplannen en energielabels opgesteld.

'Voor het goed laten functioneren van maatschappelijke accommodaties is technisch onderhoud en beheer een belangrijk gegeven. Hiervoor is inzicht nodig in de technische staat van de gebouwen. Facilicom Solutions heeft voor deze accommodaties onderhoudsplannen en energielabels opgesteld. Hiermee hebben we inzicht gekregen in de onderhoudsstatus van de gebouwen en weten we hoe we het vastgoed - financieel -  beter beheersbaar houden.'

Johan Verhoeckx, facility manager Beheer en Onderwijs gemeente West Maas en Waal

Facilicom Solutions heeft in opdracht van Gemeente West Maas en Waal inzicht en overzicht geboden in de te verwachten onderhoudskosten van haar vastgoedportefeuille voor de komende 20 jaar.

Tijdens de fysieke inspecties is er een bouwkundige opname geweest. Ook is er gekeken naar de energetische kwaliteit van de gebouwen. Er zijn energielabels opgesteld die voldoen aan de gestelde  wet- en regelgeving. Hiermee zijn de huidige energieprestaties bekend en zijn mogelijke verbetermaatregelen zichtbaar geworden. Alle opnamegegevens zijn verzameld en vastgelegd. Het resultaat is een adviesrapport met informatie, die bijdraagt aan het waardevol laten functioneren van het vastgoed.

De onderhoudsadviseurs van Facilicom Solutions hebben de werkzaamheden voor bouwkundig en technisch onderhoud gecombineerd met het onderzoek naar energieverlies. Eén professional met kennis en ervaring kijkt vanuit twee invalshoeken naar het object. Door de effectieve en efficiente aanpak, hebben de gebruikers van het vastgoed weinig overlast ervaren.

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen