Blog | Van facility manager tot grondstoffen­manager

De facility manager is als geen ander in staat om mensen en organisaties beter te laten presteren. Ook als het gaat om duurzaamheid. Op het visitekaartje van de facility manager staat straks misschien wel: grondstoffenmanager.

De Nederlandse economie moet in 2050 circulair zijn, is het streven van de overheid. Het is de bedoeling dat de gebouwde omgeving al in 2020 (bijna) energieneutraal is. En de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties geven richting aan een duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Dat zijn forse opgaven, die het noodzakelijk maken dat we op korte termijn concrete impact maken.

 

Facility managers kunnen hierin een significante rol pakken. Facility management draait nu eenmaal steeds meer om impact maken op mensen en organisaties. Bijvoorbeeld als het gaat om de productiviteit en het werkgeluk van medewerkers. Ook op het vlak van duurzaamheid kunnen we het verschil maken. Dat geldt voor de bijdrage die facility management kan leveren aan een inclusieve samenleving én om de resultaten die we kunnen boeken in de transitie naar een klimaatneutrale leefomgeving en een circulaire economie.

 

Facility management is van oudsher mensenwerk. Dus onze betrokkenheid bij de inclusieve samenleving van de toekomst ligt dicht bij de visie en filosofie van ons vak. De energietransitie is tot nu toe vooral in het vastgoeddomein ondergebracht. Maar ook hier kan facility management een spilfunctie vervullen, bijvoorbeeld door initiatieven voor verduurzaming te versnellen (we helpen daar graag bij). Bovendien kan facility management de lead nemen in circulaire initiatieven. Alles wat een organisatie in en uit gaat, komt immers langs de facility manager. Die zit dus op de ideale positie om CO2-reducerende maatregelen te nemen en afvalvrije en zelfs circulaire aanpakken te stimuleren. De facility manager wordt daarmee ook de grondstoffenmanager van de organisatie.  

 

Klinkt dat als een spannende uitdaging? Het is in de eerste plaats mooi en inspirerend om vanuit het vakgebied van facility management bij te dragen aan de duurzame doelstellingen van de Nederlandse samenleving. Bij Facilicom ervaren we dat dagelijks. Zo is ons paviljoen The Green House in Utrecht een clubhuis voor iedereen die zich bezighoudt met een circulaire wereld. Op andere locaties kickstarten we projecten waarmee we bijvoorbeeld de werkkarren van schoonmaakpersoneel circulair inrichten, cradle 2 cradle schoonmaakmiddelen inzetten, plastic uit bedrijfsprocessen verbannen en volledig recyclebare verpakkingen tot de nieuwe norm maken.

 

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Klimaatneutraliteit en circulariteit vereisen andere manieren van samenwerking binnen de keten. Bij CO2-reductie in de gebouwde omgeving doet zich bijvoorbeeld het fenomeen van de split incentive voor. De eigenaar en huurder hebben elk een ander belang bij verduurzaming, waardoor de afweging over investeringen vaak lastig is. Dat dilemma is best op te lossen, maar vraagt om een coöperatieve mindset - zij aan zij werken aan hetzelfde doel.

Ook circulariteit is makkelijker gezegd dan gedaan. Om een circulaire bedrijfsvoering te realiseren staan facility managers voor de opgave om dwars door de hele keten als een soort makelaar op te treden. Alle processen moeten onderling verbonden en integraal aangestuurd worden - het afval van het ene proces is nu eenmaal de grondstof voor het andere proces. Daarvoor zijn kennis en skills nodig die facility managers - nog! - niet standaard in hun opleiding krijgen aangeleerd.

 

Als organisator en uitvoerder van facility management die waarde creëert voor mensen en organisaties, laat Facilicom graag zien dat verregaande verduurzaming echt mogelijk is. We hebben met Albron het lef gehad om een circulair concept zoals The Green House te ontwikkelen en risicodragend te exploiteren. De lessen die we daaruit leren, implementeren we vervolgens in allerlei andere onderdelen van onze dienstverlening. Die expertise delen we nu met plezier met anderen.

Die kennisuitwisseling is hard nodig. In veel opzichten staan duurzame ontwikkeling, klimaatneutrale bouw en circulaire bedrijfsvoering nog in de kinderschoenen. We bevinden ons in Nederland in een explorerende fase, waarin we manieren zoeken om het voor elkaar te krijgen. De samenleving vraagt dat ook van ons: consumenten zijn zich steeds meer bewust van klimaatuitdagingen en op zoek naar duurzame oplossingen. Van plasticvrije verpakkingen tot plantaardige maaltijden.

 

Met dit alles gaan facility managers zeker te maken krijgen. Dat is spannend en uitdagend. Maar er liggen ook mooie kansen: om de lead te nemen, koploper te zijn en het verschil te maken. Vandaag al. Vraag je leverancier eens naar mogelijkheden om producten en diensten CO2- neutraal of plasticvrij te maken. Maak gebruik van je verbindende kracht tussen klant, het primaire proces, de supply chain en vakgenoten om je positieve impact te vergroten. Dan ben je straks niet alleen facility manager, maar ook grondstoffenmanager.

 

Rogier Verbeek, directeur klant en markt, Facilicom Solutions

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen