Prijs-kwaliteitsspagaat

Prijs en kwaliteit staan natuurlijk in verhouding tot elkaar. In het bedrijfsleven is dat altijd een gegeven geweest. Opdrachtgevers zoeken weliswaar een goede prijs, maar eisen ook altijd een bepaalde kwaliteit. Zo komen ze bij de aanbieder uit die de juiste prijs-kwaliteitsverhouding biedt.

Geert van de Laar (concerndirecteur)

Ik vraag me de laatste tijd wel eens af of de overheid het denken dat hieraan ten grondslag ligt, wel goed doorgrondt. Terwijl dat volgens mij toch wel nodig is als je de markt steeds meer omarmt. Neem nu de gezondheidszorg. De overheid wil steeds meer zorg overhevelen naar de vrije markt. Daarom gaat minister Schippers de wet zo veranderen dat verzekeraars niet meer alle behandelingen bij alle ziekenhuizen hoeven te vergoeden. In de woorden van de Volkskrant: 'Verzekeraars moeten van Schippers alleen behandelingen inkopen bij goede en goedkope zorginstellingen. Ziekenhuizen die duur en niet goed zijn, zouden dan hun klanten verliezen.' De minister gaat hier toch wel erg kort door de bocht. Het lijkt wel alsof ze denkt dat alle bedrijven die duur zijn, meteen ook niet goed zijn. En dat als je die aanbieders maar uitsluit, automatisch de leveranciers komen bovendrijven die én goed én goedkoop zijn. Het is een gedachte die, zo heb ik het idee, ook vaak meespeelt bij overheidsaanbestedingen. Natuurlijk, het is best mogelijk om een tijdje kwaliteit te bieden tegen een laag tarief. En het is ook niet verkeerd om als aanbieder weer eens kritisch te kijken naar de interne kosten. Maar als je als leverancier alleen nog maar contracten hebt met een minimale marge, wordt het problematisch. 

Het is ook al gesignaleerd in de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en het bidbook 'Blijvend van Waarde': alleen maar lage tarieven tasten op den duur de kwaliteit van de dienstverlening aan. Dan wordt het wel erg moeilijk om te investeren in de opleiding van mensen. Of om voldoende management te zetten op een contract. Om te voldoen aan alle eisen die zijn vastgelegd in SLA's. Of om systemen op te zetten die de managementrapportages kunnen leveren die opdrachtgevers toch óók willen. Om tegen een vriendelijk tarief eerst een pilot te draaien. Of om te investeren in innovaties en in aanstormend talent. Kortom: alleen maar gunnen op de laagste prijs leidt uiteindelijk tot verschraling. Aanbieders komen daarmee in een prijs-kwaliteitsspagaat. Ik denk dan ook dat het nagenoeg onmogelijk is om als leverancier én goed én goedkoop te zijn. Zeker op de lange termijn. Het zou goed zijn als ministers en overheidsinstellingen daar eens over zouden nadenken.

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen