Onder water

De emoties die veel Zeeuwen hebben bij het weer onder water laten lopen van de Hedwigepolder zijn goed te begrijpen. Maar als daarbij het argument wordt gebruikt dat we dat niet moeten doen omdat er dan kostbare landbouwgrond verloren gaat, moet ik toch even de wenkbrauwen fronsen. 

Geert van de Laar (concerndirecteur)

Nog steeds herbestemmen gemeenten hectares van diezelfde kostbare landbouwgrond om er bedrijventerreinen van te maken. Dat terwijl de leegstand van bedrijfspanden inmiddels zorgelijke proporties heeft aangenomen. Volgens de cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) bedroeg de leegstand eind 2011 zo'n 6,3 miljoen vierkante meter. Bij 4 miljoen vierkante meter is die leegstand structureel, en dat is maar liefst 10 procent van de totale voorraad! De verwachting is dat de leegstand alleen maar zal toenemen door de economische crisis en de invoering van Het Nieuwe Werken. Er is dus geen enkele noodzaak meer om grond uit te geven voor nieuwe bedrijventerreinen: er is meer dan genoeg ruimte vrij. Sterker nog, ik denk dat het hoog tijd wordt dat we ons gezamenlijk gaan inspannen voor het herbestemmen van die vier miljoen vierkante meter overaanbod.

Er zijn creatieve ideeën genoeg: huisvest er jongeren, bouw de kantoren om tot zorgcentra of onderwijsinstellingen, of verhuur ze aan ondernemers die willen proefdraaien met het verbouwen van kasgroenten in bedrijfspanden. Dat kan alleen als projectontwikkelaars de problemen onder ogen zien en besluiten om het overaanbod af te waarderen. Het is toch niet waarschijnlijk dat ze er ooit nog de (huur)prijs voor krijgen waarvoor deze panden in de boeken staan. Ondertussen zijn het steeds die hoge huurpijzen die ervoor zorgen dat vrijwel elk initiatief tot hergebruik in de kiem wordt gesmoord. De projectontwikkelaars zijn er ook zelf bij gebaat. De leegstand zorgt er nu al voor dat bedrijventerreinen verloederen. Dat zal alleen maar erger worden. De andere panden op zo'n bedrijventerrein, de panden die wel nog courant zijn, worden daardoor straks ook minder waard. De regering heeft wel een actieplan opgesteld, maar dit is niet veel meer dan een appèl aan lagere overheden om iets aan dit probleem te doen. Dat is too little, en als we niet oppassen straks ook too late. Op langetermijndenken lijkt zo langzamerhand een taboe te rusten in dit land. Zonde. Want als we dit probleem niet aanpakken, zal er een enorme kapitaalvernietiging plaatsvinden. Dat terwijl we toch juist zuinig moeten zijn op alles wat we hebben. Bovendien kan het creatief renoveren van bestaande panden een mooie impuls betekenen voor de bouwsector. Een sector die dan ook nog eens kan innoveren door deze panden te verduurzamen. Zo zou Nederland nog eens aardig kunnen opbloeien.

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen