Omdenken in beveiliging

Het is goed om te constateren dat veiligheid en beveiliging onverminderd items zijn die hoog op de agenda staat bij veel organisaties, overheden en instellingen. Het is jammer dat de dialoog daarover echter veelal gericht is op het verbeteren van traditionele processen en bekende patronen. Organisaties houden leveranciers in de tang door scherpe onderhandelingen omtrent traditionele oplossingen met strak gedefinieerde specificaties. Voor alternatieve oplossingen, voorkomend uit de expertise die deze leveranciers dagelijks opdoen, is vaak onvoldoende ruimte. Het is goed om die processen en patronen zo effectief en efficiënt mogelijk te blijven inrichten, maar de échte winst is elders te behalen. Of het nu gaat om het uitdagen, loslaten en vertrouwen van leveranciers, of om het integreren van fysieke en digitale beveiliging, of om het stimuleren van innovatie door samenwerking, het gaat steeds meer om een andere benaderingswijze. Het is tijd voor ‘Omdenken in Beveiliging’.

Tijdens het Trigion Congres dat we op woensdag 9 oktober jl. organiseerden bij onze opdrachtgever de Hermitage Amsterdam, pleitten diverse gastsprekers ervoor om eens buiten de gebruikelijke kaders te denken. Dat deden zij aan de hand van theoretische uitgangspunten én praktijkvoorbeelden. Jeroen van de Rijt, consultant bij Scenter, pleitte voor omdenken in de leveringsketen. Hij benadrukte dat juist een leverancier zijn opdrachtgevers meer bij de hand moet nemen in een partnership en niet vice versa. Wat dit in de praktijk oplevert bleek uit het voorbeeld van Sander Bastianen, die als senior inkoper bij NS aan de basis stond van het nieuwe beveiligingscontract dat met Trigion is afgesloten. Dat partnership is gestoeld op de uitgangspunten van Prestatieinkoop en concentreert zich slechts op één prestatie-indicator, het verhogen van de Sociale Veiligheid voor reizigers en medewerkers van NS. Met ruimte om ons te bewijzen, de overeenkomst heeft een looptijd van zeven jaren, krijgen we de ruimte en vrijheid om de dienstverlening zelf in te richten. De afdeling Concernveiligheid laat zich daarin adviseren en begeleiden, in plaats van zich te moeten concentreren op de dagelijkse operatie.

Een ander voorbeeld van waar omdenken een must is geworden, is het toenemende risico op cybercrime. IT-Security specialist bij Hoffmann, Bas de Vogel, benadrukte dat cybercrime en digitale fraude aanzienlijke risico’s zijn waar organisaties nog onvoldoende focus op hebben. Om organisaties beter tegen deze ‘nieuwe risico’s’ te beschermen, pleitte hij ervoor om naar IT-infrastructuren te kijken door de ogen van een hacker. Hij pleitte zelfs voor de inzet van legale hackers om de (open) deuren die hij bij veel gedupeerde opdrachtgevers tegenkomt preventief te sluiten. Meer organisaties moeten gaan omdenken als het gaat om cybersecurity. Zoals bijvoorbeeld ook de Schiphol Group dat doet. Deze organisatie ontving de Cyber Security Award ® voor de ‘Awareness campagne Cybersecurity’ die zij hebben gelanceerd. De campagne is opgezet om alle medewerkers van Schiphol (ruim 2.000) meer bewust te maken van de gevaren die zich voordoen bij het werken in een digitale omgeving en de maatregelen om cybersecurity te bevorderen, zowel in de Schipholomgeving als in de privéomgeving.

De NS en de Schiphol Group laten in de praktijk zien welke winst te behalen is door een andere benaderingswijze binnen het vakgebied beveiliging, door Omdenken in Beveiliging. Het zijn best practices waar andere organisaties een voorbeeld aan kunnen nemen, een voorbeeld aan zouden moeten nemen. Een uitdaging waarover we als toonaagevende partner in veiligheid uiteraard graag in mee… ehh omdenken.

Richard Franken (commercieel directeur bij Trigion Beveiliging en algemeen directeur bij Hoffmann Bedrijfsrecherche)

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen