Offline wednesday

De iPhone bestaat 5 jaar. Reden voor de NRC om een hele bijlage te wijden aan deze telefoon. Door de smartphone zijn we nu altijd online, en dus altijd verbonden met de wereld en het werk, stelt de krant. Maar dat is natuurlijk al veel eerder begonnen. Voor de iPhone was er de BlackBerry. Eerder nog kwam het sms'en al in zwang. En in het begin van de jaren '90 werden de e-mail en de mobiele telefoon geïntroduceerd. We zijn nu 'altijd verbonden', de slogan die Microsoft gebruikt om Windows Live aan te prijzen. Zeker, al die digitale hulpmiddelen hebben hun voordelen.

Geert van de Laar (concerndirecteur)

Je kunt je ook bijna niet meer voorstellen hoe we ooit zonder hebben gekund. Het is nog maar 20 jaar geleden dat niets van dit alles er nog was. Een keer per dag kwam de post. We hadden natuurlijk de telefoon, maar die was wel verknoopt met je bureau. En er kwam wel eens een fax binnen. Vooral voor jonge mensen moet het welhaast wonderbaarlijk zijn om te horen dat de wereld ook toen gewoon draaide. Dat we prima zaken met elkaar konden doen. En dat zelfs als er 'brandjes' waren, we die doorgaans snel en adequaat wisten te blussen. Je kunt je dus afvragen of het wel echt zo hard nodig is om almaar online te zijn. Of het wel de kwaliteit van het werk bevordert. En al helemaal of de kwaliteit van ons leven ermee op vooruit is gegaan.

In de NRC was te lezen dat de Boston Consultancy Group zijn consultants verplicht om af en toe een smartphone-vrije avond te houden. Bij Volkswagen is onder druk van de bonden zelfs besloten dat niemand meer buiten kantooruren zakelijke mails mag versturen. Dat is natuurlijk een beetje raar. Maar het is misschien toch goed om af en toe eens na te denken over het nut en de noodzaak van al die digitale communicatie. Laat ik me hier dan ook nog eens beperken tot de mail.

Zelf krijg ik elke dag gemiddeld zo'n 60 mails, die ik allemaal moet lezen en doorgaans ook moet beantwoorden. Dat gaat de hele dag door. Als je de tijd vergeet, kun je de dag daarmee vullen. Zit ik eens een hele dag in vergadering, dan vind ik de volgende dag dus 120 mails in de mailbox. Zo kom je nauwelijks meer aan werken toe. Nu is er wereldwijd in november al de e-mailloze vrijdag, maar die ene dag in het jaar, dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Daarom een voorstel: we doen het elke week een dag zonder mail. Bijvoorbeeld op woensdag. Dan lezen we geen mail én sturen we geen mail. Zo kunnen we die dag gewoon lekker doorwerken. Hebben we iemand nodig, dan lopen we gewoon even binnen of pakken de telefoon. Persoonlijk contact, een verfrissend en vernieuwend concept. Daar hebben we hebben dan alle ruimte voor, want het mailprogramma een hele dag niet starten levert je zomaar twee uur extra tijd op.

Naast Casual Friday dus de Offline Wednesday. Wie doet er mee? Reacties graag per mail (niet op woensdag svp, want bij wijze van proef zet ik vier woensdagen op rij mijn mail uit!).

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen