Blog | 'Integraliteit in onderwijs'

Integratie van soft en hard FM is dé trend. Het onderwijs sluit daar niet goed op aan. Maar bedrijven moeten ook gaan bewegen.

We mogen zo langzamerhand wel spreken van een trend. In de afgelopen vier maanden heeft Facilicom weer drie grote contracten afgesloten die totaal integraal zijn. Contracten dus waarbij alle soft en hard facilities worden geïntegreerd. Essent, TNT en USG People zijn enthousiast over de voordelen van totaal integraal werken en hebben daarom vrijwel alle facilitaire diensten en onderhoudswerkzaamheden waar ze behoefte aan hebben bij Facilicom ondergebracht. Aan ons nu de mooie taak om de vele kansen te benutten die we als leverancier krijgen als we alle diensten totaal kunnen integreren. Bij Facilicom zijn we zo overtuigd van deze vernieuwende aanpak dat we FM-divisie Facilicom Facility Solutions en bouw- en onderhoudsbedrijf Breijer hebben samengebracht in het nieuwe bedrijf Facilicom Solutions. Ook andere bedrijven in de branche zijn volop bezig om in te spelen op deze trend die overigens geen trend lijkt, maar dé nieuwe manier van werken. 

Helaas is het moeilijk om aan de juiste mensen te komen die totaal integraal werken kunnen realiseren. Dat komt onder meer omdat er een harde scheiding is in het onderwijs tussen soft facilities en hard facilities. De HBO-opleidingen facilitaire dienstverlening hebben de afgelopen jaren goed meebewogen met trends als gastvrijheid en hostmanship, maar er is bij deze instituten helaas weinig aandacht voor technisch onderhoud en gebouwbeheer. Terwijl deze opleidingen toch de managers van de toekomst leveren, de managers die in hun werk steeds vaker zowel de soft facilities als de hard facilities moeten aansturen. Bouw- en onderhoudsbedrijven betrekken hun talenten veelal van HBO-opleidingen techniek, en ook daar valt op dat de opleidingen zich vooral richten op technische zaken. Ik begrijp wel dat het niet mogelijk is om beide vakgebieden totaal te integreren, maar het zou goed zijn als studenten in beide studierichtingen leren wat meer over de grenzen van hun eigen vak heen te kijken.

Ik ben overigens niet de enige die deze mening is toegedaan: in een overleg met andere bedrijven in de facilitaire dienstverlening is dat niet over de grenzen heenkijken aangemerkt als een belangrijke tekortkoming in het vakonderwijs. Een andere tekortkoming die we hebben geconstateerd is dat studenten te weinig kennis meekrijgen van financiën. Dat is een breder probleem, goed financieel onderlegd zijn is natuurlijk van belang bij elk contract, maar het is nog net wat belangrijker bij complexe, integrale opdrachten. Dat zijn immers contracten met een veel grotere scope, die vaak ook een langere looptijd hebben, en waarbij door de opdrachtgever bovendien vaak harde eisen worden gesteld als het gaat om het behalen van efficiency-voordelen. In mijn contacten met het onderwijs kaart ik het natuurlijk wel aan dat er op dit punt een kloof is tussen onderwijs en bedrijfsleven. De opleidingen die ik spreek erkennen dat dit iets is waar ze aan moeten werken. Maar ze kaatsen doorgaans meteen de bal terug: ook bedrijven hebben hierin een rol.

De onderwijsinstellingen hebben gelijk: als bedrijfsleven kunnen we bijdragen aan het uit de wereld helpen van dit probleem. Dat doen we ook wel bij Facilicom: we praten opleidingen bij over de ontwikkelingen van het vakgebied, leveren input voor lespakketten, geven gastcolleges en leveren examinatoren. Maar waar we echt het verschil kunnen maken is in het bieden van stageplaatsen. En daarin schieten we tekort. Als sector, maar ook bij Facilicom. Dat moet veranderen. En om te beginnen bij Facilicom. Zeker voor ons bedrijf is het van belang dat er talenten komen die wel over de grenzen heen kunnen kijken en soft en hard facilities totaal kunnen integreren. Met al die grote integrale contracten die we bij Facilicom hebben kunnen wij studenten daar als geen ander in bijspijkeren. Niet alleen met stageplaatsen bij Facilicom Solutions: ook bij Gom, Trigion en Prorest is deskundigheid nodig op het gebied van totaal integraal werken. Stagiairs begeleiden kost weliswaar tijd en moeite, maar levert ook veel op. Ze kunnen concrete opdrachten uitvoeren die anders vaak blijven liggen, het draagt bij aan het ontwikkelen van het vakgebied, de opleidingen hebben er baat bij en als bedrijf maken we ook nog eens kennis met de talenten van straks. Bij Facilicom gaan we er werk van maken. En ik hoop dat andere bedrijven in de sector ons hierin volgen.

Geert van de Laar is concerndirecteur facilitaire bedrijven Nederland bij Facilicom.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen