Blog | Hoge eisen

Hoge gebouwen vragen om hoge eisen in brandveiligheid. De Nederlandse regels zijn daarvoor merkwaardig genoeg onvoldoende.

Onlangs was ik met mijn collega’s van Gom Schoonhouden op werkbezoek in de Maastoren in Rotterdam. Met 165 meter is de Maastoren het hoogste gebouw van Rotterdam en een blikvanger in de skyline van Rotterdam. Onderweg terug naar huis kwam ik langs een andere blikvanger in de stad, woontoren New Orleans, het op een na hoogste gebouw van Nederland en bovendien de hoogste woontoren. Je zou verwachten dat bij zulke hoge gebouwen, zeker als dat woontorens zijn, ook hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid. De regels daarvoor zijn in Nederland merkwaardig genoeg onvoldoende.
De regels voor brandveiligheid van gebouwen staan in het Bouwbesluit 2012. Gebouwen moet altijd voldoen aan die voorschriften. Het Bouwbesluit schrijft bijvoorbeeld voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen moet hebben dat een brand tijdig wordt ontdekt, zodat aanwezigen ook tijdig en veilig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties worden hiertoe brandmeld- en ontruimingsinstallaties voorgeschreven. De voorschriften voor die brandmeld- en ontruimingsinstallaties zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie. Ook moet voor sommige gebouwen een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor brandveilig gebruik. De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen hebben als doel de kans op brand, brandgevaar en ongevallen bij brand te verkleinen. Daarnaast moet voor sommige gebouwen een aanvullende melding voor brandveilig gebruik gedaan worden bij de gemeente. Dat geldt bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn. 

Vreemd genoeg kent het Bouwbesluit voor wat betreft brandveiligheid een beperking voor gebouwen tot 70 meter hoogte. Bij hogere gebouwen, zoals de Maastoren en New Orleans, kan verschillend tegen brandveiligheid worden aangekeken. SBRCURnet, en onafhankelijk kennisnetwerk voor de gehele bouwsector, heeft daar verandering in gebracht. In 2013 is een nieuwe handreiking gepresenteerd die brandweer, overheden en verzekeraars helpt bij het bereiken van overeenstemming over de brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen hoger dan 70 meter. De handreiking die zij presenteren is een opvolger van een handreiking uit 2005, die vooral over de bouwkundige effectbeheersing bij brand ging. De nieuwe leidraad kijkt veel meer risicogericht naar hoge gebouwen. Naast praktische maatregelen is ook aandacht voor organisatorische maatregelen, zoals een goed ontruimingsplan. Doordat de regelgeving onvoldoende was, keken verzekeraars, brandweer, bouwsector en gebruikers met verschillende normen en regelgeving in het achterhoofd naar een gebouw. De nieuwe  handreiking helpt om dat beter te doen en vooral ook om dat samen te doen. 

De nieuwe handreiking is beschikbaar via de website van SBRCURnet. Vanuit mijn dagelijkse professie ben ik blij met de nieuwe richtlijnen om integrale (brand)veiligheid effectief te organiseren en reguleren. Je moet er toch niet aan denken dat de Maastoren of New Orleans geconfronteerd wordt met calamiteiten die escaleren door onvoldoende regulering.


Marc Vunderink, marketing- en accountmanager Trigion Brand en Beveiligingstechniek

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen