Het succes van hostmanship

Steeds meer opdrachtgevers beseffen dat de facilitaire dienstverlening vaak de smeerolie is van een organisatie. Ook op de werkplek moet alles liefst schoon, heel en veilig zijn. Bovendien moeten medewerkers en gasten zich welkom voelen en zich goed ondersteund weten. Dat speelt des te meer nu (op de lange termijn) krapte op de arbeidsmarkt dreigt en bedrijven het belangrijk vinden dat medewerkers het naar de zin hebben op hun werk. Dat voorkomt immers verzuim en verloop en het bevordert de productiviteit. Het Nieuwe Werken versterkt die wens nog eens. Voor medewerkers die maar soms op kantoor zijn is het nóg belangrijker dat ze zich welkom voelen en precies de ondersteuning krijgen die ze (op dat moment) nodig hebben. Opdrachtgevers verlangen daarom tegenwoordig ook meer van een facilitair dienstverlener dan alleen een goede uitvoering van het feitelijke werk. Ze vragen óók om gastheerschap, dienstbaarheid en beleving. Een vraag die ook is te vertalen als een vraag om meer kwaliteit.

Geert van de Laar (concerndirecteur)
Geert van de Laar (concerndirecteur)

Het zijn onder andere deze signalen en wensen die ertoe hebben geleid dat Facilicom op zoek is gegaan naar de mogelijkheid om facilitaire medewerkers toe te rusten voor een nieuwe manier van werken. Wij denken dat we de sleutel hebben gevonden, en wel in hostmanship. Hostmanship leert en stimuleert onze medewerkers net dat beetje extra te doen door contact te zoeken met de eindgebruikers, open te staan voor vragen en verzoeken, en zelf met ideeën en initiatieven te komen. Ook schoonmakers zijn we daarin aan het trainen. Dat is zonder meer nodig op locaties waar de werkorganisatie anders is ingericht en de schoonmakers nu service hosts zijn die overdag schoonmaken en dan ook meteen de automaten servicen, de voorraad kantoorartikelen op de afdelingen aanvullen en storingen zelf verhelpen of toch in ieder geval doorgeven. Maar we doen het ook op locaties waar nog op een traditionele manier wordt gewerkt, zelfs bij industriële bedrijven waar lange dagen worden gemaakt, zoals Douwe Egberts. Dat zorgt voor een belangrijke kwaliteitsimpuls. De schoonmakers maken niet alleen schoon, maar groeien uit tot ware dienstverleners die meteen ook het gezicht zijn van de organisatie van de opdrachtgever. Het werk krijgt daardoor meer inhoud. De medewerkers zijn veel zichtbaarder. En ze zijn tevredener over hun werk. Een goede zaak. Want een hoge medewerkerstevredenheid zorgt tevens voor een hoge klanttevredenheid. Dat komt goed uit in een tijd dat er nog te vaak uitsluitend wordt gekeken naar de laagste prijs. Daar moet wel bij worden aangetekend dat die medewerkerstevredenheid óók afhangt van de eigen organisatie. Door medewerkers te trainen in hostmanship worden ze mondiger, stellen ze vragen en komen ze met ideeën. Daar moet de organisatie goed mee omgaan. Daarom is het belangrijk dat de hele organisatie wordt getraind in hostmanship en dat deze andere houding ook wordt aangenomen tegenover de eigen mensen. Alleen dan kan hostmanship een succes worden.

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen