Handhaving vuurwerkvrije zones

Als professional in de beveiligingssector én burger heb ik het afgelopen jaar, regelmatig met verbazing, de ontwikkelingen gevolgd rond nieuwe wet- en regelgeving en de handhaving daarvan in Nederland. Meer in het bijzonder heb ik het dan over het rookverbod in cafés en het verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Het valt me op dat regelmatig (ambitieuze) nieuwe wet- en regelgeving wordt geïntroduceerd, om die vervolgens af te zwakken onder druk van beperkte handhavingscapaciteit. Althans, dat is het argument dat regelmatig gebruikt wordt.

Hetzelfde argument hoor ik nu ook terugkomen in een discussie over overlast en schade door vuurwerk. In een publicatie van Nu.nl las ik onlangs dat in tenminste twintig Nederlandse gemeenten rondom de jaarwisseling een vuurwerkverbod wordt ingesteld. Naast Amsterdam, Rotterdam en Hilversum, die eerder al te kennen hebben gegeven vuurwerkvrije zones in te stellen, doen ook onder meer Den Helder, Vlaardingen, Vianen, Barendrecht, Geldermalsen en Terschelling dat. Afsteken van vuurwerk wordt op bepaalde plekken in die gemeenten strafbaar. Het verbod geldt voornamelijk in gebieden rondom winkelcentra, verzorgingshuizen, schoolpleinen, monumentale panden en op locaties waar veel dieren verblijven. Dat een vuurwerkverbod voor sommige gemeenten een logische maatregel is, blijkt bijvoorbeeld uit een publicatie van Tubantia.nl over de gemeente Rijssen-Holten. In die gemeente is de schade door vuurwerkoverlast rond de laatste jaarwisseling opnieuw gestegen.

In een reactie op de publicatie van Nu.nl liet de Nederlandse Politiebond NPB weten zich zorgen te maken over de handhaving in en om vuurwerkvrije zones in de verschillende Nederlandse steden. De bond twijfelt eraan of er wel voldoende capaciteit is om vuurwerkverboden te handhaven. Ook de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) zette vraagtekens bij de vuurwerkvrije zones die worden ingesteld. Sommige gemeenten, zoals bijvoorbeeld de gemeente Rijssen-Holten, huren beveiligers in erop toe te zien dat er geen vuurwerk wordt afgestoken in vuurwerkvrije zones. De NPB liet weten daar geen voorstander van te zijn. 'Handhaving is een overheidstaak als de overheid een verbod instelt'. Coalitiepartijen VVD en PvdA wijzen erop dat gemeenten die een vuurwerkvrije zone aanwijzen, eerst moeten nadenken hoe ze dit verbod gaan handhaven. Dat is een taak van de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. PvdA'er Achmed Marcouch benadrukte dat een zone maar enkele uren rond de jaarwisseling geldt, als het vuurwerk mag worden afgestoken. 'Buiten die tijd is alles verboden'.  

Persoonlijk ben ik geen fan van vuurwerk, maar begrijp dat veel Nederlanders genieten van het vuurwerk dat ook dit jaar weer massaal wordt afgestoken tijdens de jaarwisseling. Helaas begrijp ik ook dat ervaringen uit het verleden ertoe hebben geleid dat preventieve maatregelen worden genomen om overlast te beperken. Wat ik niet begrijp is dat we in Nederland moeite houden om handhaving van heldere regelgeving optimaal te organiseren in een publiek-private-samenwerking. Het mag toch nooit een argument zijn om een weloverwogen beslissing af te zwakken, omdat handhaving op de naleving daarvan een probleem is? Misschien moet ik mijn minderjarige dochter maar vertellen dat ze tussen 18:00 uur oudjaarsdag en 02:00 uur nieuwjaarsdag ook gerust een borrel mag bestellen in het café en daar dan een sigaretje bij mag opsteken aan de bar.

Richard Franken (commercieel directeur bij Trigion Beveiliging en directeur bij Hoffmann Bedrijfsrecherche)

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen