Blog | Een richtlijn is er om vanaf te wijken…

Met ons Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP) heeft Gom ZorgSupport een volgende stap gezet in het continu ontwikkelen van onze expertise in de zorg. Afgelopen week volgde ook ik de door het KIP georganiseerd Workshop Infectie Preventie voor al onze leidinggevenden. Een interessante en boeiende dag waar nogmaals duidelijk werd hoe belangrijk onze rol is in het hele beleid rondom infectiepreventie. 

Wat me echter ook opviel in de door onze medewerkers aangedragen cases was hoeveel verschillende ideeën er leven bij onze klanten over infectiepreventie. Waar de ene instelling zich voor de volle 100% baseert op de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie zie je dat andere instellingen zo hun eigen interpretatie hebben over deze richtlijnen. Waar een schoonmaker in de ene instelling volgens het geldende schoonmaakprotocol een ruimte moet reinigen en desinfecteren, beperkt een andere instelling zich tot alleen reinigen. Verwarrend, zeker voor onze medewerkers en leidinggevenden die bij meer instellingen werken. Ook de gebruikte middelen willen nog wel eens verschillen. In protocollen zien we regelmatig nog huishoudelijk bleekmiddel voorbijkomen in plaats van chloortabletten.

Een andere constatering was dat de richtlijn rondom handhygiëne, en dat is toch echt de basis van elk infectiepreventiebeleid,  zo verschillend werd uitgelegd. Het uitvoeren van goede handhygiëne blijft voor iedere organisatie een uitdaging. Ook voor ons zoals bleek uit het praktijkdeel van de workshop. Wanneer je ettelijke malen per dag je handen moet reinigen of desinfecteren, is het niet meer dan menselijk dat de aandacht hiervoor kan afnemen. Alleen door er als team en collega’s samen op te letten en vooral elkaar maar ook het zorgpersoneel durven aan te spreken, blijft handhygiëne de sterkste schakel in de keten van infectiepreventie.

Vanzelfsprekend volgt Gom ZorgSupport de door de klant opgestelde protocollen. Echter vanuit onze expertise en onze ervaringen bij andere zorginstellingen gaan we graag met onze opdrachtgevers in overleg over de inhoud van de protocollen.
Want zoals onze eigen infectiepreventie-adviseur tijdens onze workshop meermalen benadrukte: “Infectiepreventie is vooral een kwestie van gezond verstand en logisch nadenken over handelingen, wanneer er iets niet logisch lijkt, is het een goed idee daar nog eens met de opdrachtgever over te praten.”

Goede Infectiepreventie, ons gezamenlijk streven!

Herman R.J. Busch
Directeur Gom ZorgSupport

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen