Een compactere overheid

Opeenvolgende kabinetten hadden het als ambitie, maar maakten het niet waar: een compactere overheid. Rutte en Samsom waren vorig najaar bij de presentatie van hun regeerakkoord stellig: dit kabinet zou er wél in slagen het aantal ambtenaren fors terug te dringen. Het wekt daarom verbazing dat minister Blok van Wonen en de Rijksdienst nu toch echt werk lijkt te maken van het inbesteden van facilitaire diensten als schoonmaak, beveiliging en catering. Inderdaad, dat voornemen stond al in het regeerakkoord. Maar omdat dit kabinet het aantal ambtenaren juist terug wilde dringen, verkeerde menigeen toch in de veronderstelling dat dit vreemde plan niet zou worden doorgezet.

De kogel is nog steeds niet door de kerk, maar het zou zo maar kunnen dat dit plan werkelijkheid wordt. Staatssecretaris Teeven gaat het gevangeniswezen fors reorganiseren. Dat gaat duizenden banen kosten. Het zijn functies die veelal dicht bij beveiliging liggen. Het is dus goed denkbaar dat de overheid de beveiliging van gevangenissen en ministeries straks in eigen beheer gaat doen. Op zich is er wel wat voor te zeggen dat de overheid als goed werkgever voor zijn mensen zorgt. Maar voor iedere gevangenbewaarder die straks een baan krijgt in dienst van de overheid, zullen beveiligingsbedrijven een beveiliger moeten ontslaan. In 2012 is de beveiligingsmarkt gekrompen met 7 procent. Voor dit jaar wordt nog eens een krimp voorzien van 7 tot 10 procent. Het ligt dus niet voor de hand dat al die beveiligers snel een nieuwe baan zullen vinden. Ze zullen dan moeten aankloppen bij het UWV, dus bij de overheid.

Het is Blok overigens niet te doen om kosten te besparen. Dat zou ook moeilijk zijn, want het is toch wel duidelijk dat facilitaire bedrijven als Facilicom uiterst efficiënt werken. De minister heeft wel gesteld dat inbesteding niet tot extra kosten mag leiden. Dat lijkt een flinke uitdaging. De overheid brengt dit soort diensten onder bij De Werkmaatschappij. Dat bedrijf had vorig jaar, ik heb het maar even opgezocht, een omzet van 95,9 miljoen euro. Het overheidsbedrijf bood in 2012 werk aan 802 mensen. Dat betekent dat elke medewerker zo’n 120.000 euro kost, inclusief premies, belastingen, alle overhead, gebouwen, etcetera. Een beveiliger van Trigion kost, inclusief alles, nog niet eens de helft. Het is ook daarom dat er zelfs in deze langdurige recessie geen enkel groot bedrijf is dat er zelfs maar over denkt facilitaire diensten weer in te besteden. Dat zou Blok, als minister en VVD’er, misschien toch aan het denken moeten zetten.

De minister schrijft overigens ook dat hij in inbesteding een goede mogelijkheid ziet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dat is frappant. Uit alle cijfers blijkt dat nu juist de overheid er heel slecht in slaagt deze mensen aan het werk te krijgen. En als dat al lukt, dan gebeurt dat door die wens op te leggen aan leveranciers. Dat zijn vooral schoonmaakbedrijven, bedrijfscateraars en beveiligingsbedrijven. Die hebben de contacten, de expertise, de werkplekken én de begeleiders om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak duurzaam aan werk te helpen. Als de overheid gaat inbesteden en dus afziet van deze inzet van facilitaire bedrijven, zou het dus zo maar kunnen dat er straks per saldo niet meer, maar juist minder van deze mensen aan de slag ko

Brancheorganisaties, MKB Nederland, VNO-NCW en een hele reeks andere partijen zijn te hoop gelopen tegen het plan van Blok. Terecht. Ik vind het wel jammer dat ze zijn voornemen niet of nauwelijks met dit soort stevige argumenten en harde cijfers bestrijden. Want als je alles bij elkaar optelt lijkt het plan van Blok toch vooral 'een beetje dom'.

Geert van de Laar (concerndirecteur)

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen