Blog | Een beetje integer

Denken bedrijven wel voldoende na over de imagoschade die ze kunnen oplopen?

Volkswagens heeft een nieuwe kleur: schaamrood. En het is niet een kleur waar ze trots op zijn, gelukkig. De advertentie zal de geschiedenis in gaan, al zijn er marketingdeskundigen die zeggen dat de Duitse autofabrikant zich er met deze advertentie te makkelijk van af maakt en nog niet diep genoeg door het stof gaat. Zo blijft het schandaal dat miljoenen dieselauto’s zijn uitgerust met sjoemelsoftware, doorklinken. De schade is enorm. Volkswagen moet tientallen miljoenen auto’s terughalen, krijgt enorme boetes van overheden, en zal waarschijnlijk ook menig autorijder financieel moeten compenseren. Maar dat is nog maar de financiële schade. De imagoschade is misschien nog wel groter. Juist dat alom geprezen en degelijke Volkswagen blijkt een sjoemelbedrijf. 

Volkswagen heeft bewust frauduleus gehandeld om aan de milieu-eisen te voldoen en de verkopen te stimuleren. Dit is zo groot dat het tot in de bestuurskamer bekend moet zijn geweest. En als het daar niet bekend was, hebben ze een nog veel groter probleem. Ik vraag me af hoe dat dan gaat. Hebben ze wel een afweging gemaakt van de risico’s? Hebben ze wel een business case ervan gemaakt? ‘Als dit bekend wordt leiden we imagoschade, maar dat zal maar van korte duur zijn, en het weegt niet op tegen de extra verkopen die we hierdoor kunnen realiseren en de nieuwe markten die we kunnen veroveren.’ Ik vraag me af in hoeverre imagoschade op de agenda staat bij ondernemingen. De financiën worden gecontroleerd door de accountant. Wetgever en ‘de polder’ zien er op toe dat een bedrijf goed omgaat met zijn personeel. Processen worden geborgd door de ISO-audits. Maar wie ziet erop toe dat een bedrijf zijn imago koestert?

Ik denk dat het belangrijk is dat bedrijven imago altijd meenemen in hun afwegingen. Er moet over worden gepraat. Bedrijven moeten zich in ieder geval bewust zijn van de risico’s die ze lopen als het om imago gaat, daar een inschatting van maken, en die afwegingen meenemen in hun beslissingen. Bij grote bedrijven zou het misschien mogelijk zijn daar een aparte functionaris of waakhond voor aan te stellen, maar het is beter als dat in de Raad van Bestuur zelf geborgd is. Dat gaat natuurlijk verder dan alleen het imago, dat zie je ook bij Volkswagen. Het gaat eigenlijk om integriteit. En dat gaat heel ver. Want een beetje integer bestaat niet. Dan moet ook iedereen in de organisatie integer zijn.

Bij Trigion is integriteit een vast onderwerp van gesprek in alle geledingen van de organisatie. Ook, of beter: juist op de werkvloer. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden discussies georganiseerd wat wel en wat niet mag. Bij een beveiligingsbedrijf met zoveel medewerkers in de uitvoering is dat mijns inziens een must. Het zou goed zijn als andere bedrijven hetzelfde doen. Misschien moeten er vertrouwenspersonen komen waar medewerkers integriteitsproblemen kunnen aankaarten, of andere kwesties die kunnen leiden tot imagoschade. Bij Volkswagen hebben medewerkers al eerder aan de bel getrokken, maar die signalen zijn genegeerd. Dat hoor je vaak bij dit soort schandalen. Ik denk dat het van modern leiderschap getuigt als managers uit hun ivoren toren komen en zo in verbinding staan met de organisatie dat ze die signalen oppikken en er iets mee doen. Want ook een goed imago komt te voet en gaat te paard.

Geert van de Laar is concerndirecteur facilitaire bedrijven Nederland bij Facilicom.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen