Blended Learning bij Gom

Gom start komend jaar met blended learning, een nieuwe lesmethode die praktijklessen afwisselt met e-learning. Dat biedt medewerkers de vrijheid zelf te bepalen wanneer, waar en hoe vaak ze de lesstof digitaal willen oefenen. Films en animaties zorgen ervoor dat de lesstof beter blijft hangen. Gom kan haar medewerkers dankzij blended learning bovendien sneller en (klant-)gerichter opleiden.

Met negentig procent is het slagingspercentage van de medewerkers van Gom voor de basisopleiding schoonmaak behoorlijk hoog. Gom denkt dat dit percentage via de zelf ontwikkelde blended-learning-methode nog verder stijgt. 'Door de inzet van een digitale leeromgeving naast praktijklessen kunnen we medewerkers nog beter en gerichter opleiden', aldus Ad van Poppel, directeur Kwaliteit.

De opleiding werd de afgelopen maanden intern ontwikkeld. Gom onderzocht begin dit jaar eerst of de medewerkers klaar waren voor digitaal leren. Aura Groen, directeur P&O bij Gom: 'Veel meer medewerkers gebruiken een computer en internet, dan verwacht. We besloten daarom verder in e-learning te investeren' 'Een digitale leeromgeving op dit niveau is uniek', benadrukt Van Poppel. 'Alle bestaande e-learning-methodes zijn bedoeld voor mbo-niveau en hoger. We hebben de opleiding daarom zelf ontwikkeld.' Groen vult aan: 'Het is echt lesmateriaal "voor en door" medewerkers. We hebben de inhoud zelf bepaald en in de instructiefilmpjes spelen de eigen medewerkers de hoofdrol. Wel hebben we een partner betrokken die ons heeft geholpen met de didactiek en het inschatten van de leerbehoefte van onze medewerkers.'

Vier modules

Bettie van der Linden, manager KZI (kwaliteitszorg en Innovatie) bij Gom en RAS examinator, heeft veel ervaring met het opleiden van schoonmaakmedewerkers bij Gom. Ze was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de lesmethode. Van der Linden: 'De e-learning is opgebouwd uit vier modules: sanitair, interieur, vloeronderhoud en stofzuigen, die ook terugkomen in de praktijklessen. Elke module bestaat uit een instructiefilm en een animatie. In de animatie legt Claire - die eerder de hoofdrol speelde in de scholencampagne van Gom - aan de hand van voorbeelden uit waar schoonmakers op moeten letten tijdens het werk. Claire maakt daarbij gebruik van pictogrammen om een en ander nog duidelijker te maken. Een voice-over verwoordt helder wat er te zien is.'

In de e-learning is veel aandacht voor ergonomie. Van der Linden: 'Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij het gebruik van microvezeldoeken. Door de vezels geven de doeken meer weerstand tijdens het schoonmaken en hoef je zelf minder kracht te zetten. Zet je teveel kracht, dan krijg je sneller lichamelijke klachten.' Groen vult aan: 'We willen dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar blijven tot hun 67ste. Op ergonomische richtlijnen wordt in het RAS-examen dan ook streng beoordeeld.' Van der Linden: 'Ook is er aandacht voor de 'routing', van schoon naar vuil werken, en de basisregels voor het werken met elektrische apparatuur, zoals de stofzuiger. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. We leggen tijdens de praktijklessen en in de e-learning onder meer uit wat er in de cao is afgesproken rond bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en hoe je een onderwerp bespreekbaar maakt met de werkgever.'

Zelftest

Elke module eindigt met een aantal meerkeuzevragen. Van der Linden: 'Het officiële RAS-examen duurt een uur en bestaat uit vier praktijkmodules en tien theorievragen. De vragen in de e-learning zijn een goede oefening voor het examen.' Van Poppel: 'De medewerkers kunnen direct op het scherm zien of ze voldoende kennis hebben opgedaan of dat ze teveel fouten hebben gemaakt en nog even moeten oefenen.'

Lesstof behandelt ook klantgerichtheid

Groen benadrukt dat hoewel toegewerkt wordt naar het standaard RAS-examen, de lesstof wel 'verGomd' is. 'Dat wil zeggen dat er veel aandacht is voor de WelGom-principes. Weten voor wie je schoonmaakt bijvoorbeeld, door geregeld het gesprek aan te gaan met de klant en bijvoorbeeld te vragen hoe iemands weekend was. Maar ook uitleggen aan de klant waarom je je werk op een bepaalde manier uitvoert. Als je een kamer schoon wilt maken eerst even aankloppen en vragen of het gelegen komt. Klanten verwijzen naar ander sanitair als je net de toiletten aan het schoonmaken bent. Je bent als schoonmaker ook gastheer- of vrouw.'

Sneller, beter, efficiënter

Het grote voordeel van de blended-learning-methode is dat deze het mogelijk maakt medewerkers beter en prettiger op te leiden. Van Poppel: 'Tot voor kort bestond de opleiding uit vijf dagdelen waarin medewerkers les kregen en konden oefenen. De cursisten oefenden daarnaast thuis met schriftelijk materiaal. De praktijkdagen hebben we nu teruggebracht naar twee dagdelen. Daardoor kunnen de medewerkers, die werk vaak met een druk huishouden combineren, de praktijklessen veel makkelijker bijwonen. De scholing is daardoor toegankelijker. Na de eerste praktijkles kunnen ze thuis of bij ons op kantoor op een computer de lesstof zelf bestuderen via e-learning. De digitale lessen duren in totaal een half uur tot drie kwartier. Door de variatie van film, animatie en de voice-over kun je de lesstof op verschillende manieren herhalen. Daardoor blijft de opgedane kennis beter hangen. Tussentijds kan op elk moment gepauzeerd worden om het bijvoorbeeld een dag later, eventueel op een andere computer, weer op te pakken. Dat geeft veel vrijheid en maakt het mogelijk de studietijd efficiënt in te delen. De e-learning registreert ook op welke onderdelen cursisten goed scoren en wat de struikelblokken zijn. Zo kan de docent tijdens de terugkomdag extra aandacht besteden aan onderwerpen waarbij veel mensen fouten maken. Bovendien kunnen we zo periodiek beoordelen of en hoe we de e-learning verder kunnen verbeteren. Daardoor kunnen we nog gerichter opleiden.'

Breed inzetbaar

Gom zet blended learning het komend jaar in om zo'n 1.200 mensen op te leiden voor de basisopleiding schoonmaak. Eind 2013 start een eerste groep van twaalf medewerkers. In de toekomst verwacht Groen de e-learning breder in te zetten. 'Het lesprogramma is ook heel geschikt als opfriscursus voor de medewerkers die hun diploma al vijf tot tien jaar op zak hebben en als naslagwerk voor leidinggevenden.' 'De e-learning biedt ook de mogelijkheid klantspecifiek op te leiden', vult Van Poppel aan. 'Aan een schoonmaker in een ziekenhuis worden bijvoorbeeld andere eisen gesteld op het gebied van veiligheid en bewustwording dan aan een schoonmaker op een station of in de food-branche. Daar willen we de opleidingen nóg beter op toesnijden. Want een slagingspercentage van negentig procent is mooi, maar we willen uiteraard dat onze medewerkers nog beter scoren!'

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen