50 jaar Facilicom

Facilicom maakte meteen een vliegende start. Het bedrijf begon op 1 januari 1966 met één klant, maar die was wel meteen goed voor een omzet van een kleine 1 miljoen euro. De oprichting van Facilicom betekende het einde van het prijskartel in de schoonmaak. Zeker zo belangrijk was de baanbrekende visie van het bedrijf op de facilitaire dienstverlening. Een visie die nu nog steeds actueel is.

Kartelvorming was in die tijd heel gewoon. Maar opdrachtgevers hadden daar natuurlijk wel last van. Facilicom-oprichter drs J.G. Geurts: 'Als een opdrachtgever de markt op ging voor heraanbesteding van de schoonmaak, dan gingen de andere deelnemers met hun prijs net iets hoger zitten dan het bestaande schoonmaakbedrijf. Was je dus eenmaal huisschoonmaker van een organisatie, dan kon je die klant bijna niet meer verliezen.' Gemeentewerken Rotterdam vond huisschoonmaker Cemsto echter te duur en ging daarom op zoek naar een andere partij, een solide onderneming die verwant was aan de schoonmaakbranche. Ze kwamen uit bij Penning & Geurts, leverancier van oppervlaktebehandelingsmiddelen, een bedrijf dat overigens toen al in zijn geheel eigendom was van de heer Geurts. Hij zag mooie kansen. 'Als ergens een kartel wordt doorbroken, ontstaat er opeens veel ruimte voor groei.'

Kartel doorbroken

ALS ERGENS EEN KARTEL WORDT DOORBROKEN, ONTSTAAT ER OPEENS VEEL RUIMTE VOOR GROEI

Het was begin 1965. Penning & Geurts mocht op proef een jaar lang drie grote middelbare scholen schoonhouden voor een prijs die belangrijk lager lag dan die van Cemsto. 'Als we goede kwaliteit zouden leveren dan mochten we meedoen aan een inschrijving van twintig scholen en dertig kleinere gemeentelijke gebouwen. Die uitdaging hebben we aangenomen. We slaagden met glans voor de proef en kregen ook daadwerkelijk de opdracht.' Penning & Geurts was de enige inschrijvende dus ook niet gebonden aan geheime prijsafspraken. 'Wij werden eigenlijk door de gemeente Rotterdam gebruikt om het kartel te doorbreken. Daar hebben wij ons ook voor geleend. Dat was ten voordele van de gemeente Rotterdam, omdat die een betere prijs kreeg. Maar het was ook ten voordele van ons, omdat wij na het doorbreken van dat kartel in het hele land contracten hebben weten te verwerven.'

Zijn tijd ver vooruit

gom, historie

Begin december 1965 werd het contract gegund. De 400 medewerkers gingen op 2 januari 1966 met een colonne busjes de scholen af om de grote kerstvakantieschoonmaak te doen. Ze waren ondergebracht bij een nieuw opgericht bedrijf: G.O.M. Een afkorting die stond voor Gebouwen Onderhoud-Maatschappij. De heer Geurts: 'Als je aan zoiets begint, moet je een visie hebben. Wij dachten niet alleen aan schoonmaakonderhoud, maar ook meteen aan technisch onderhoud, vandaar die naam. Zo'n geïntegreerde aanpak kun je natuurlijk niet meteen realiseren, dat ontwikkelt zich. Maar we hebben er wel steeds naartoe gewerkt.' Hij vindt niet dat hij zijn tijd zo ver vooruit was. 'Het is logisch, en dat kon iedereen bedenken, dat de ondersteunende diensten niet hoorden bij de feitelijke taken van een bedrijf. Ze moeten zich richten op de eigenlijke business en niet op zaken als schoonmaken, cateren, beveiligen en onderhoud. Dat besef is er langzaam gekomen. Als we in 1966 hadden gesproken over een facilitaire aanpak, dan hadden opdrachtgevers gezegd: waar heb je het over?'

ALS WE IN 1966 HADDEN GESPROKEN OVER EEN FACILITAIRE AANPAK, DAN HADDEN OPDRACHTGEVERS GEZEGD: WAAR HEB JE HET OVER?

Alles met eigen geld

tapwacht, historie

In 1974, acht jaar na de oprichting van G.O.M., zette het bedrijf de stap naar België. In 1979 werd PreNed opgericht, de voorloper van Trigion. In 1983 klopte een aantal grote brouwerijen aan omdat ze behoefte hadden aan een leverancier die hun bierleidingen kon schoonmaken, en prompt werd Tapwacht uit de grond gestampt. In 1986 vond de eerste overname plaats: het Rotterdamse bouwbedrijf Breijer kwam te koop, en dat was natuurlijk dé manier om ook gebouwenonderhoud te gaan bieden. Het gebeurde allemaal met eigen geld. 'Als je de zaak goed organiseert, is dat ook mogelijk. Je kunt met elk bedrijf in onze branche je geld verdienen. Ik herinner me nog goed dat we al het eerste jaar meteen winst maakten. Dat terwijl we toch de nodige kosten hadden, en we ons ook nog moesten oriënteren op het werk in de schoonmaak. We hebben nooit een bank nodig gehad. We zijn daarin inderdaad altijd redelijk behoudend geweest, maar we konden het ons ook permitteren om behoudend te zijn, om het zo maar eens te zeggen.'

Incluzio, Facilicom Solutions

incluzio, axxicom

Hij heeft in 2004 het stokje overgedragen aan Hans Gennissen. De heer Geurts was toen al 75. Maar hij is tot zijn 85e elke dag op de zaak geweest, al was het meestal maar een paar uur in de ochtend. 'Ik was goed gezond, ik voelde me goed, dus ik ben gewoon doorgegaan. Het was leuk om de plannen die we hadden, uit te voeren.' Hij was ook betrokken bij de oprichting van Incluzio, toch een grote stap voor het bedrijf. 'Er zijn volop groeimogelijkheden in de zorgsector. Maar dan moet je je ook daar weten te ontwikkelen tot een specialist die op een efficiënte manier het werk doet.'

En ook het samengaan van FFS en Breijer is voor hem een ontwikkeling die, het mag voor zich spreken, op zijn instemming kan rekenen. 'Steeds meer klanten zijn toe aan het op een geïntegreerde manier aanbieden van al onze specialismen. Maar laat duidelijk zijn dat de specialismen belangrijk blijven. Schoonmaken is een specialisme, technisch onderhoud is een specialisme, maar het geïntegreerd aanbieden van al die ondersteunende diensten is ook een specialisme.'

Een gouden speld

jubilarissenavond, facilicom

Het bedrijf organiseert vanaf 1978 jubilarissenavonden. Toen waren immers de eerste mensen 12,5 jaar in dienst. Ze kregen een gouden speld met een briljantje erin. Dat is altijd zo gebleven. Lange tijd heeft de heer Geurts al die speldjes zelf uitgereikt. 'Totdat we meer dan 250 jubilarissen hadden (het zijn er tegenwoordig elk jaar rond de 500, red.). Dat was gewoon niet meer te doen, want ik ging ook nog met elke jubilaris op de foto.' De strekking van zijn toespraak op die avonden was altijd hetzelfde. 'Ik leg er de nadruk op dat ze die speld hebben verdiend met hun eigen inzet, dat ze al die jaren hebben geschitterd zoals die briljant in die speld.' Hij vindt het belangrijk dat de mensen zich verbonden voelen met het bedrijf. 'We hebben altijd het liefst vaste medewerkers gehad. We kunnen al dat gespecialiseerde werk het beste doen met medewerkers die in vaste dienst zijn, want dan kunnen we ze tenminste het vak leren.' Bij die mensen, en dan vooral al die uitvoerende medewerkers, ligt ook zijn grootste voldoening. 'Terugkijkend ben ik er het meest trots op dat al onze mensen elke dag weer de afgesproken dienstverlening waarmaken.'

Lees meer

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen